Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Polis och åklagare får ökade befogenheter att lyssna av kriminella gäng.

Magdalena Andersson vänder på den första av de stenar som krävs för att bekämpa gängen. Det handlar om att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till elektronisk information.

Vi har ett regelverk som i vissa delar fortfarande bygger på att information finns på papper. Men så ser ju inte verkligheten ut. Många bevis som säkras är numera elektronisk information och då måste polis och åklagare ha rätt befogenheter.

För det första ska ett helt nytt tvångsmedel införas som kommer att kallas genomsökning på distans. Idag finns ett kryphål som gör det möjligt att undanhålla information genom att lägga det på en molntjänst i stället för att ha den sparad direkt på telefonen eller datorn. Som tekniken funkar idag är det en ologisk ordning och därför täpper vi till det kryphålet.

Det ska också bli möjligt öppna mobiltelefoner och liknande som är låsta med hjälp av fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Det finns många poliser som kan vittna om hur frustrerande det är att ha en misstänkt i häktet och en telefon i beslag men ändå inte kunna öppna telefonen.

Slutligen ska förbudet mot att beslagta meddelanden som skickas mellan misstänkta och närstående slopas. Det är särskilt viktigt i utredningar av brott i nära relationer. Det är inte rimligt att den som är misstänkt för misshandel ska få ett starkare juridiskt skydd bara för att brottsoffret råkar vara fru eller barn.

Det här är åtgärder som är starkt efterfrågade av våra brottsbekämpande myndigheter. De har utretts under den förra regeringen. De behöver komma på plats så fort det bara går.

Beslut fattas på regeringssammanträdet imorgon. Förslagen kommer att presenteras i detalj av ansvarigt statsråd under morgondagen.

Uppdaterades senast: