Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sammanfattning om garantitillägget

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Garantitillägget syftar till att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer med låga inkomster. Tillägget är en del av bostadstillägget för pensionärer men kommer att lämnas till en bredare grupp än till de som får bostadstillägg idag. Precis som övriga delar av bostadstillägget är förmånen skattefri.

Tillägget kan lämnas till personer som har en allmän inkomstgrundad ålderspension upp till ca 14 000 kronor per månad. Maximalt tillägg om 1 000 kronor per månad ges till personer med en allmän inkomstgrundad ålderspension upp till ca 12 000 kronor per månad. Mellan ca 12 000 och ca 14 000 kronor trappas tillägget successivt av.[1]

Omkring 950 000 personer kommer få del av tillägget. Som en följd av att denna förmån införs höjs också fribeloppet i det befintliga bostadstillägget för pensionärer med 1 000 kronor, vilket innebär att ca 200 000 individer kommer att få ett höjt bostadstillägg.

Totalt får drygt en miljon pensionärer högre disponibel inkomst som ett resultat av reformen, med i genomsnitt 750 kronor per månad. Närmare en halv miljon pensionärer kommer att få 1 000 kronor mer i plånboken varje månad som en konsekvens av förändringarna.

Första utbetalningen av garantitillägget föreslås ske i augusti 2022. Den totala kostnaden för staten beräknas bli ca 9,4 miljarder kronor år 2023.

 

Utbetalt per månad
KvinnorMänSamtliga

1-250


60 600

50 000

110 600

250-500


77 600

47 200

124 800

500-750


123 200

57 000

180 300

750-999


110 200

38 300

148 500

1 000


386 900

93 100

480 000

Samtliga
758 500285 6001 044 200

 

_____

[1] Inkomstgränserna kommer år 2022 vara 11 846 och 14 350. Inkomstgränserna och garantitilläggets storlek kommer att följsamhetsindexeras.

Uppdaterades senast: