Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förbjud privata sjukvårdsförsäkringar inom den skattefinansierade vården

Vården är till för alla. Privata sjukvårdsförsäkringar ska aldrig ge förtur till vår gemensamt skattefinansierade sjukvård. Den socialdemokratiska regeringen tar nu ytterligare steg för att sätta stopp för en oroande utveckling där allt fler köper sig före i vårdkön.

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade i höstas att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska få användas för skattefinansierad vårdverksamhet. Ändå är det så det idag ser ut i många delar av landet.

Vi ser en oroande utveckling där allt fler svenskar tecknat en privat sjukvårdsförsäkring och på så sätt kan få förtur till offentligt finansierad vård. En utveckling som hotar grundprinciperna för den svenska hälso- och sjukvården: att vård alltid ska ges efter behov – inte utifrån plånbok.

Regeringen gav därför i augusti 2020 en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder som skulle säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare eller bättre vård framför patienter utan sådan försäkring. Utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80) lämnade sitt slutbetänkande den 8 oktober 2021 och är för närvarande ute på remiss. Ambitionen är att utifrån utredningens förslag lämna en proposition till riksdagen under våren.

Men den socialdemokratiska regeringen tar nu ytterligare steg för att sätta stopp för gräddfilerna i vården.

Under tisdagen presenterade socialminister Lena Hallengren en kompletterande utredning där utredaren Sofie Nyström får i uppdrag att komplettera den tidigare utredningens förslag. Det handlar om två tillägg där utredaren särskilt ska titta på:

  • En privat vårdgivare som ingår ett avtal med en region ska inte kunna ta emot försäkringspatienter för samma vård.
  • En offentligt finansierad vårdgivare ska inte kunna ta emot försäkringspatienter.

Det ska helt enkelt inte vara möjligt för vårdgivare att låta försäkringspatienter gå före.

– I ett så kallat marknadsbaserat sjukvårdssystem får den som betalar mest vård först. Det är inte ett sådant samhälle vi vill se, sa Lena Hallengren vid pressträffen.

FAKTA: Så kan vissa köpa sig förtur i vårdkön

Regionen ingår avtal om att få köpa vård av privata bolag. Försäkringsbolagen ger dock mer ersättning för sina platser men kräver i gengäld kortare kötid. Privata vårdgivare som tar emot både försäkringspatienter och offentligfinansierade patienter erbjuder därför ofta dessa två patientgrupper olika väntetider.Försäkringsbolagen bokar dessutom upp lediga tider för sina patienter hos läkare vid vårdgivare vilket leder till att patienter från regionen får vänta längre. I de fall som det försäkringsfinansierade vårdbesöket resulterar i en remiss som sedan används vid offentligfinansierad vård så kan det första, försäkringsfinansierade, besöket dessutom ge försäkringspatienter snabbare tillgång även till senare, offentligfinansierade, vårdinsatser.

Uppdaterades senast: