Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljardstöd till svenskt jordbruk

Höga priser på el, diesel, foder och gödsel gör att många lantbrukare nu känner oro för framtiden. Regeringen föreslår därför ett stödpaket om totalt en miljard till svenska lantbrukare och växthusföretag.

Vi ser just nu väldigt höga kostnader för jordbruket – på energi, gödsel, foder med mera. Det innebär att lantbrukare kan behöva minska, eller i värsta fall avsluta, sin verksamhet.

Finansminister Mikael Damberg och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg presenterade på måndagen därför ett omfattande stödpaket som ska ge lantbrukare, skogsbrukare och växthusföretag bättre förutsättningar att hantera dagens kostnadsläge.

– Det här är en tillfällig åtgärd i en ovanligt svår situation för att hjälpa en näring som drabbats hårt, mycket hårt, av prisuppgångar på flera viktiga insatsvaror, sa Mikael Damberg när miljardstödet presenterades.

Fokus för den socialdemokratiska regeringen har varit att hitta ett sätt som på snabbast och enklast sätt ger stöd åt de lantbrukare som har det svårt. Rent konkret kommer stödet vara ett tillfälligt stöd om 300 miljoner kronor som betalas ut till fjäderfä- och grissektorn samt till växthusföretagen.

Utöver det kommer stödet betalas ut i form av en utökad skattenedsättning för diesel som används i jord- och skogsbruk med 2 kr per liter. Nedsättningen kommer att gälla i tolv månader från och med den 1 juli i år, till en kostnad av 700 miljoner kronor. Stödpaketet läggs in i vårändringsbudgeten 2022 och regeringen kommer att arbeta för att stödet ska betalas ut så snabbt som möjligt.

Ca 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Uppdaterades senast: