Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Viktigt steg mot mer havsbaserad vindkraft

Sverige har fått sina första havsplaner. Beslutet skyndar på utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften – ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb.

I samband med presentationen av havsplanerna betonade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vikten av att politiken möter upp det ökade elbehovet som är en följd av den gröna, industriella revolution som Sverige just nu är inne i. Och en utbyggnad av de havsbaserade vindkraftverken är en viktig del i detta.

– Det handlar om vindkraft som kommer att kunna byggas långt ute till havs. Som generellt varken hörs eller syns ifrån land. Det är en grön billig elproduktion som kan komma igång ordentligt snabbt, sa Annika Strandhäll.

Havsplanerna är en vägledning för hur olika havsområden utifrån ett helhetsperspektiv bäst bör användas och tisdagens beslut innebär första steget i att peka ut områden som skulle kunna bidra till att producera 20 till 30 TWh. En elproduktion som motsvarar den årliga elförbrukningen i Blekinge, Kalmar, Halland, Kronoberg och Skånes län tillsammans.

Säkrar Sveriges framtida elförsörjning

Regeringen ger samtidigt Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut ännu fler områden för en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften på ytterligare 90 TWh. Sammanlagt skulle det möjliggöra en produktion av totalt 120 TWh – det vill säga nästan lika mycket som hela elförbrukningen i Sveriges under ett år (ca 140TWh).

Miljöministern konstaterade att det är många intressen som ska samsas om havet. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till fiskerinäringens fortsatta livsmedelsproduktion. Havsplanerna kommer dock att underlätta för samexistensen mellan olika intressen.

– För de enskilda kommuner som berörs så öppnar nu det här beslutet upp för att snabbare få på plats stora investeringar med många gröna jobb som följd och naturligtvis också med schyssta arbetsvillkor, sa Annika Strandhäll.

Även energiministern Khashayar Farmanbar lyfte den havsbaserade vindkraftens betydelse för att säkra framtidens elproduktion.

– Vi behöver en god elmix i Sverige och när vi ska möta det ökande elbehovet har vindkraft ute till havs stor potential, sa han.

Den socialdemokratiska regeringen arbetar också med att förenkla tillståndsprocesserna för havsvindkraft samtidigt som man förbereder en proposition för enklare processer för tillstånd för vindkraft. Man tittar även på hur kommuner kan ges incitament för vindkraftsetablering.

Uppdaterades senast: