Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige går fram med ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor

På en pressträff under söndagskvällen den 27 februari 2022 meddelade statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige går fram med ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor, i nära samordning med andra länder. Förslaget omfattar 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 5 000 pansarskott. Utöver det kommer det också att skickas ett finansiellt stöd på 500 miljoner kronor till Ukrainas väpnade styrkor.

Sverige och hela EU har i kraftigast möjliga ordalag fördömt Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Ryssland agerar oprovocerat, olagligt och oförsvarligt och möts nu med kännbara svar. Under söndagen har också Ryssland meddelat att de höjer sin kärnvapenberedskap. Bedömningen är att Sverige inte befinner sig under hot om ett väpnat angrepp men det är ett mycket allvarligt besked. Försvarsmakten följer lägesutvecklingen mycket noga.

Vi står i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. Ansvaret för kriget vilar enbart på den ryska statsledningen och folkrätten ger Ukraina laglig rätt att försvara sig mot Rysslands angrepp. Nu går regeringen, i nära samordning med andra länder, fram med ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor.

– För mig som statsminister är min första och sista fråga, inför varje beslut, vad som bäst tjänar Sveriges och svenska folkets säkerhet. Min slutsats är att det tjänar vår säkerhet bäst att stötta Ukrainas möjligheter att försvara sig mot Ryssland, säger Magdalena Andersson.

Det samlade värdet av stödet uppgår till nästan 1,4 miljarder kronor och görs i samordning med andra länder, bland annat för att stödet på bästa och snabbast möjliga sätt ska nå Ukraina. Stödet omfattar 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott samt ett finansiellt stöd på 500 miljoner kronor till Ukraina väpnade styrkor.

Beslutet är exceptionellt då det är första gången Sverige lämnar den här sortens stöd sedan det sovjetiska angreppet på Finland 1939. Men det är också en exceptionell situation påpekade Magdalena Andersson på pressträffen.

– Vi är redo att göra det som krävs. I solidaritet med Ukraina. För Sveriges och hela Europas säkerhet, säger statsministern.

Det är oerhört viktigt att stödet till Ukraina kan gå så fort som möjligt. Därför har Socialdemokraterna genom finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S) tidigare idag kallat till extra möte med finansutskottet under morgondagen.

Klockan 11.00 i morgon måndag behandlas förslaget på utskottsinitiativ om extra svenskt stöd till Ukraina. Detta för att riksdagens kammare samma eftermiddag ska kunna fatta beslut. Socialdemokraternas utskottsinitiativ bygger på det arbete som bedrivits av regeringen de senaste dagarna och som redogjordes för av statsministern och försvarsministern under dagens pressträff.

Ett beslut om militärt stöd till Ukraina kan tas snabbare av riksdagen om vi lägger fram ett initiativ som parti i riksdagen i stället för att regeringen lägger fram en proposition. Det finns en bred uppslutning bland riksdagens partier bakom förslaget om stöd till Ukraina.

Läs mer om vårt arbete med anledning av kriget i Ukraina.

Fakta – Svenskt bistånd till Ukraina

Sveriges humanitära stöd till Ukraina uppgår för 2022 hittills till 65 miljoner kronor.

Sida beslutade om 15 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommittén (ICRC) i början av året. Regeringen tog den 22 februari beslut om ytterligare 20 miljoner kronor i humanitärt stöd till ICRC i Ukraina.

I ljuset av det förvärrade humanitära läget med anledning av det ryska militära angreppet Ukraina fördelades den 27 februari ytterligare 20 miljoner kronor till ICRC:s verksamhet i Ukraina. Pengarna ser till att människor och sjukhus har tillgång till dricksvatten, mat, läkemedel och medicinsk utrustning. Sida har också beslutat om stöd till FN:s humanitära landfond för Ukraina med 30 miljoner kronor.

Sverige har sedan 2014 bidragit med totalt 391 miljoner kronor i form av humanitärt bistånd till Ukraina.

Sveriges långsiktiga, s k reformstöd, till Ukraina omfattar ungefär en kvarts miljard kronor årligen. Vi är en av de största och mest tongivande bilaterala givarna. Vi stödjer bland annat ekonomisk utveckling, minskat energiberoende från Ryssland och stärkandet av samhällsinstitutioner. Allt detta är nyckelområden för att stärka Ukrainas motståndskraft, både på kort och på lång sikt.

Hela reformstödet till Ukraina sedan 2014 överstiger 3 miljarder kronor.

Uppdaterades senast: