Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen vill skapa nya flyktingplatser för Ukrainska flyktingar

Den socialdemokratiska regeringen ger Migrationsverket och länsstyrelserna i uppdrag att skapa ytterligare boendeplatser för människor på flykt från Ukrainakriget.

– Vi behöver göra mer för att klara flyktingmottagandet från Ukraina. I det läget måste vi pröva varje tänkbar lösning, sade migrationsminister Anders Ygeman på en pressträff på onsdagen.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och den flyktingkris som kriget bidragit till ger regeringen Migrationsverket, i samarbete med andra berörda myndigheter och aktörer, i uppdrag att uppföra fler tillfälliga asylboenden. Det uppdrag som s-regeringen meddelar är utöver de 12 000 boendeplatser som Migrationsverket redan bett kommunerna om hjälp med.

Vi står mitt i den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Redan nu har fler flytt från Ukraina än de som kom från Syrien 2015, sade Anders Ygeman och konstaterade att sedan Rysslands invasion av Ukraina har det skett ett kraftigt ökat asylsökande i Sverige. Sedan den 24 februari har 3 500 personer på flykt undan kriget i Ukraina sökt skydd i Sverige.

Regeringen bereder nu även ett uppdrag till länsstyrelserna att göra en inventering av befintliga lokaler och anläggningar inom respektive län som skulle kunna användas för tillfälliga asylboenden. Inventeringen ska göras i en nära dialog med kommuner och regioner och kan handla om idrottshallar, lagerlokaler och andra utrymmen som tillfälligt kan användas som härbärgen. Regeringen ser också över lättnader från kraven i plan- och bygglagen (PBL).

Förväntar sig att fler länder tar sitt ansvar

Migrationsministern sade avslutningsvis att Sverige ska ta sitt ansvar och står redo att hjälpa Ukraina och det ukrainska folket på alla sätt som vi kan – humanitärt och på andra sätt. Samtidigt förväntar vi oss att också andra länder tar sitt ansvar.

– Men även om många EU-länder tar sitt ansvar kan det komma ett stort antal personer till Sverige. Vi måste förbereda oss på det. När det gäller kommunernas ansvar till mottagande vill jag understryka att alla kommuner ska bidra. Vi ska inte ha en situation som under förra flyktingkrisen där vissa kommuner tog stort ansvar och andra inte var med och bidrog, sade Anders Ygeman.

Läs mer om regeringens insatser med anledning av kriget i Ukraina här. Läs även mer om vår migration-, asyl och flyktingpolitik.

Fakta – migrationsströmmar från Ukraina

Enligt FN: flyktingorgan UNHCR kan cirka 4 miljoner ukrainare komma att fly med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. De allra flesta flyr till kringliggande länder och framför allt till Polen som nu tagit emot över en miljon ukrainare. Andra länder som flest har sökt sig till är Ungern, Slovakien, Moldavien och Rumänien.

Merparten av de ukrainska flyktingar som nu kommit till Sverige har kommit till Stockholmsområdet eller Malmö. Cirka 70 procent av de som kommit har valt att bosätta sig hos vänner eller bekanta medan cirka 30 procent valt att bosätta sig i Migrationsverkets boenden.

EU har den 4 mars för första gången någonsin aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet på grund av att ”det föreligger en massiv tillströmning av fördrivna personer” från Ukraina. Direktivet innebär att dessa personer får tillfälligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i max ett år, med möjlighet till förlängning som mest totalt tre år. Personer som beviljas tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till i princip samma insatser som asylsökande.

Uppdaterades senast: