Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Karensreglerna ska bli mer rättvisa

Idag tog S-regeringen beslut om att utreda hur karensavdraget kan reformeras.

Dagens system är orättvist, osolidariskt och innebär bland annat att de som inte kan arbeta hemifrån drabbas ekonomiskt.

Dagens nyhet är en del av den socialdemokratiska regeringens arbete med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och stärka tryggheten vid sjukdom. Det handlar bland annat om att rätta till bristerna i våra gemensamma trygghetssystem, inte minst sjukförsäkringen.

– Det är dags att reformera karensavdraget och komma till rätta med den orättvisa som finns idag vad gäller hur karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden, säger Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regelverket för karensdag och karenssystemet slår idag hårt mot alla personer som saknar möjlighet att arbeta i hemmet. För en person som kan arbeta hemifrån går det exempelvis att stanna hemma vid en förkylning och halsont. Men för en barnskötare, undersköterska eller byggarbetare är hemarbete inte ett alternativ.

Inte minst LO:s medlemmar drabbas av reglerna i nuvarande systemet då nästan inga av deras medlemmar kan arbeta hemma. Frågan har också engagerat fackförbunden. Kommunal har exempelvis samlat ihop nästan 80 000 namnunderskrifter för att få till en förändring.

– Nu sätter vi igång en total översyn av karensavdraget med syftet att den här modellen ska bli mer rättvis och solidarisk, säger Ardalan Shekarabi. Ingen ska känna att de behöver gå till jobbet när man är sjuk.

Utredningsuppdraget ges till Ann-Zofie Duvander, professor i sociologi och demografi vid Stockholms universitet och Mittuniversitet. Uppdraget ska slutredovisas den 29 september 2023.

Uppdaterades senast: