Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill höja ersättningen i a-kassan

Partiordförande Magdalena Andersson meddelade på första maj 2022 att Socialdemokraterna vill att den tillfälligt stärkta a-kassan som infördes under pandemin ska bli permanent.

En stark a-kassa är en fråga om respekt för vanligt folk, byggd på tanken om plikt och rätt.

Nyheten presenterades av Magdalena Andersson vid en pressträff på LO-borgen strax innan det traditionsenliga socialdemokratiska första maj-demonstrationerna i Stockholm.

Trygga försäkringar och pensioner som går att leva på är en central del av den svenska modellen som bygger vårt land och vår ekonomi. En stark a-kassa ger trygghet i vardagen, stärker löntagares ställning på arbetsmarknaden och hjälper till att stabilisera samhällsekonomin genom lågkonjunkturer.

Det är också bakgrunden till att Socialdemokraterna nu vill permanenta de förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen som gjordes under Coronapandemin. Det handlar om att stärka Sverige.

Under för lång tid fick tryggheten för hårt arbetande människor stå tillbaka. Men vi socialdemokrater vet att samhället är som starkast när vi möter utmaningar tillsammans. En stark a-kassa är en fråga om respekt för vanligt folk, byggd på tanken om plikt och rätt. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb och inte hamna i fattigdom. Vårt Sverige kan bättre, sade partiordförande Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna har i regeringsställning gjort flera förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen. 2015 höjdes både den inkomstrelaterade ersättningen och grundersättningen – den första höjningen sedan 2002. Under coronapandemin höjde regeringen från och med våren 2020 både takbeloppet och grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen för att öka den ekonomiska tryggheten för löntagare under krisen. Över 270 000 människor gick med i a-kassan under pandemin.

Socialdemokraterna går nu till val i septemberatt de tillfälliga förstärkningar som gjordes under pandemin ska permanentas. Under pandemin har den s-ledda regeringen:

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag under de hundra första dagarna så att de som tjänar upp till 33 000 kr i månaden får 80 procent av lönen.

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från dag 101 från 760 till 1 000 kronor per dag.

• höjt grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag.

Den förstärkta a-kassan beräknas kosta cirka 5 miljarder kronor 2022.

Uppdaterades senast: