Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljardsatsning på järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Regeringen satsar 10 miljarder på utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Projektet är en del i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur.

placeholder

– Nu påskyndar vi satsningen på fyrspår mellan Stockholm-Uppsala. Jag tror att Uppsalaborna är trötta på tåg som inte går i tid och det här kommer ge en bättre vardag för alla som pendlar. I dag kan jag presentera att regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor på fyrspåret, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor – 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit – på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets beräkningar. Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029 men regeringen satsar nu ytterligare för att öka kapaciteten och robustheten på Ostkustbanan.

Trafikverket har också nyligen beslutat att 2 miljarder kronor ska gå till spårväg i södra Uppsala. Tillsammans med en ny station i Bergsbrunna på Ostkustbanan möjliggör det omfattande bostadsbyggande.

Uppdaterades senast: