Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen satsar på stambanor och sydostlänken

Idag presenterades ytterligare delar i S-regeringens historiska investeringar i infrastruktur. Bland annat en satsning på de kvarstående etapperna av nya stambanor.

Det innebär tre miljarder kronor till planläggning för de centrala delarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm, via Jönköping.

placeholder

Att bygga nya stambanor förverkligar regeringens målsättning om regional utveckling, stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

– Att bygga nya stambanor kommer att öka kapaciteten i järnvägssystemet och innebär både fler tåg och fler tåg i tid. Det här är ett viktigt besked för Jönköping men också för hela Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I den nu gällande infrastrukturplanen ingår sträckorna Göteborg-Borås, Järna-Linköping (Ostlänken) och Hässleholm-Lund. I den kommande nationella infrastrukturplanen ska det även planeras för kvarstående etapper av stambanorna, det vill säga sträckan mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm, via Jönköping. För planläggningen avsätts tre miljarder kronor.

Dessutom presenterar regeringen en satsning på att färdigställa den mötesseparerade vägen Rv 26 Hedenstorp-Månseryd som ska breddas till 2+2-väg.

Regeringen satsar även 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken i den kommande nationella infrastrukturplanen. I planen finns också bland annat en satsning på Kust-till-kustbanan dubbelspår Växjö-Alvesta, etapp 1 Växjö-Räppe.

– Som kronobergare är jag extra glad över att idag kunna presentera en historisk satsning på både järnväg och väg. Aldrig tidigare har en regering satsat ett så högt belopp på infrastruktur i sydöstra Sverige. Det här kommer betyda fler tåg, fler tåg i tid och säkrare vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström. I satsningen ingår nya mötesstationer mellan Älmhult och Karlshamn, slopande av flera plankorsningar över järnvägen samt ombyggnad av Olofströms och Karlshamns bangårdar.

För persontrafiken ingår även anpassning av stationer för att underlätta av- och påstigning.

Regeringen satsar också på:

  • dubbelspår på sträckan Växjö-Räppe som är den första etappen av Kust-till-kustbanan Växjö-Alvesta. Det kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra till större arbetsmarknadsregioner.
  • att bygga om E22 Ronneby Ö-Nättraby till motorväg. Vägen är hårt trafikerad och har i dag relativt låg standard där köbildning uppstår i högtrafik.
  • att bygga en ny trafikplats vid rastplatsen Glasport på väg 25 i Nybro. Trafikplatsen ersätter en olycksdrabbad korsning.

Uppdaterades senast: