Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljöbrott ska straffas hårdare

Miljöbrott och illegal avfallshantering ska straffas hårdare som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Att bryta mot miljölagstiftningen ska leda till kännbara straff.

Det meddelade S-regeringen idag vid en pressträff med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och justitieminister Morgan Johansson.

placeholder

– Miljöbrott är ett växande problem, med koppling till organiserad brottslighet, som riskerar att orsaka allt från bränder till utsläpp. Nu tar vi ett helhetsgrepp om miljöbrotten, vi ska ha ordning och reda i avfallshanteringen, säger Annika Strandhäll.

Få miljöbrott klaras idag upp och straffen är för låga. Dessutom riskerar kostnaden för miljöbrott att hamna hos skattebetalarna, exempelvis för att ta hand om berg av dumpade sopor.

Därför har regeringen i dag torsdagen den 16 juni 2022 beslutat att tillsätta en utredare med uppdrag att se över hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas. Prioriteringen är att stoppa de miljöbrott som finansierar organiserad brottslighet.

– Straffen är för låga och den straffrättsliga regleringen behöver skärpas. Straffbestämmelserna måste vara tydliga, effektiva och avskräckande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredare är Helena Eckerrot Flodin, som varit verksam som åklagare i 35 år, huvudsakligen som miljöåklagare men också som ekobrottsåklagare. Miljöbrottsutredningen ska vara klar senast 23 december 2023.

Illegal avfallshantering ofta kopplat till ekonomisk brottslighet

Utöver helhetsgreppet om miljöbrott fokuserar regeringen även på frågan om illegal avfallshantering, som i många fall är starkt kopplad till ekonomisk brottslighet.

Skälet är bland annat att det är kostsamt att ta hand om avfall på ett miljö- och hälsomässigt korrekt sätt. Oseriösa och kriminella aktörer sätter därför i system att ta hand om avfallet billigare men har ingen avsikt att ta hand om avfallet på ett korrekt sätt. I stället dumpas det, grävs ned eller lagras helt enkelt i stora upplag till dess företaget försätts i konkurs. Med stora mängder avfall kan dessa aktörer ha stora intäkter men små kostnader. Detta till skillnad från seriösa aktörer som har stora kostnader för att behandla avfallet.

Regeringen har tidigare gjort en särskild budgetsatsning för att stävja avfallsbrottslighet och en bred myndighetssamverkan har påbörjats.

Nu får polisen och en rad andra myndigheter, bland annat Naturvårdsverket, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen samt fem länsstyrelser, uppdraget att öka kontrollen av över den illegala avfallshanteringen ytterligare.

Uppdaterades senast: