Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

M och SD försvarar system där nyfödda ställs i kö till skolor

Det högerkonservativa blocket i riksdagen säger nej till Socialdemokraternas förslag om att avskaffa det orättvisa systemet med kötid som urvalsgrund för plats till friskolor.

Det betyder att det också fortsättningsvis kommer att vara fullt möjligt att ställa nyfödda i skolkö.

S vill ha ett rättvist skolval och införa en gemensam antagning utan kötid som urvalskriterium.

placeholder

Moderaterna och Sverigedemokraterna visar än en gång att deras fokus knappast är på barnen, föräldrarna eller skolpersonalen. Fokus för det högerkonservativa blocket ligger i stället på ägarna av skolkoncernerna och att till varje pris skydda riskkapitalisternas pengar.

Riksdagens högermajoritet fällde onsdagen den 15 juni 2022 – utan att presentera några egna konkreta förslag – Socialdemokraternas förslag för att förbättra skolvalet så att det blir mer rättvist.

Det är djupt beklagligt. Skolvalet är idag inte rättvist. Det fungerar bara bra för några få som paxat sina platser i tidig ålder. Men har du som förälder av någon anledning inte möjlighet att göra det kan du inte räkna med någon riktig valfrihet.

Vi ser också hur friskolor sorterar ut och väljer sina elever utifrån egna, hemliga köer, så att skolvalet varken blir fritt eller rättvist för de elever som inte redan paxat en plats när det är dags att välja skola.

Socialdemokraterna vill ha ett rättvist skolval. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska aldrig kunna välja elever. En gemensam antagning ska införas och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag.

S har lagt flera förslag på riksdagens bord för att ge Moderaterna och Sverigedemokraterna chansen att vara med och ta tag i dessa avarter i skolsystemet, men de fortsätter att skydda riskkapitalisternas pengar.

I höstens val står nu två tydliga alternativ mot varandra: en skola fri från stök, med fokus på kunskap och lärande. En skola som sätter elever, lärare och annan skolpersonal i första rummet. Och de högerkonservativas skola: en marknadsskola som är till för riskkapitalister och stora skolkoncerner.

Socialdemokraterna arbetar för:

Ett rättvist skolval. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska aldrig kunna välja elever. En gemensam antagning ska införas och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag.

Att förbjuda vinstuttag ur skolan. Pengar avsedda till skolan ska gå till skolan.

Att samhället ska ha kontroll över var och när nya skolor etablerar sig. Skoletableringar ska inte bidra till segregation och kommunerna behöver kunna planera långsiktigt.

Att skolpengen ska kompensera kommunerna för det större samhällsansvar de har.

Att offentlighetsprincipen införs också i friskolor. I dag saknar vi insyn i friskolorna, trots att de finansieras till 100 procent av skattebetalarna och sysslar med myndighetsutövning. Insyn och transparens ska gälla alla, inte bara kommunala förskolor och skolor.

Uppdaterades senast: