Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S levererar 7 000 fler jobb för unga

Alla unga i Sverige behöver känna den känsla av ansvar, gemenskap och frihet som ett arbete ger. S-regeringen satsar nu på ytterligare 7 000 ungdomsjobb – främst i utsatta områden och till de ungdomar som löper störst risk att hamna i långvarig arbetslöshet.

placeholder

Det första sommarjobbet är oftast lika med den första raden på ens cv. För många unga är det också den första kontakten med vuxenvärlden utanför hemmet, skolan och bostadsområdet där man bor. Sommarjobbet bidrar på så sätt inte bara till lite extra pengar och arbetslivserfarenhet utan också till ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomiska låsningar.

Regeringen har redan under flera år gjort särskilda sommarjobbsatsningar för att fler unga ska få möjligheten till ett första sommarjobb. Även i år har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa ungdomsjobb och sommarjobb.

Satsningen riktas främst till utsatta områden och till de ungdomar som löper störst risk att hamna i långvarig arbetslöshet. Dessa pengar kommer att räcka till uppemot 7 000 ytterligare ungdomsjobb – utöver de kommunala satsningarna som redan görs.

Nu mer än någonsin krävs det insatser som vänder på varje sten för att ge ungdomar i utsatta områden goda livschanser. Möjligheter som bryter utanförskapet och som fångar upp unga som riskerar att hamna på glid. För ska vi knäcka nyrekryteringen till gängen så måste samhället investera i både utbildning och jobb, som gör att ett liv i kriminalitet inte är ett alternativ.

Alla unga i Sverige behöver känna den känsla av ansvar, gemenskap och frihet som ett arbete ger. Och det första sommarjobbet ska inte stå och falla med vilken bostadsadress du har eller hur stort kontaktnät som dina föräldrar har.

För oss Socialdemokrater är det självklart: Sverige har allt att vinna på att vi hjälper unga att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs mer om vår politik för att bryta segregationen här.

Uppdaterades senast: