Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige ökar takten i klimatomställningen med biodrivmedel

Vi behöver producera mera biodrivmedel i Sverige – och vi behöver använda de råvaror vi har på ett mer effektivt sätt.

En utredning ska nu ta fram ett förslag till en nationell strategi för en så kallad bioekonomi men också titta närmare på hur vi kan öka vår inhemska produktion av flytande biodrivmedel.

placeholder

Att driva på en allt snabbare klimatomställning är en av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar. Det är så vi skapar framtidens jobb, men det är också så vi minskar vår sårbarhet och vårt osunda beroende av fossila insatsvaror.

Det var huvudbudskapet när landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg idag tisdagen den 21 juni 2022 meddelade att S-regeringen nu tillsätter en utredning för en nationell bioekonomistrategi.

Bioekonomi är enkelt uttryckt en samhällsutveckling baserad på förnybara resurser, främst skog, jordbruk och fiske.

I Sverige behöver vi bli bättre på att använda de naturtillgångar vi har. Det är bra för klimatet och miljön, det är bra för jobben i hela landet, och det är bra för plånboken.

I och med Rysslands invasion av Ukraina har det också blivit tydligt att vår nationella försörjningsförmåga behöver öka. För detta krävs en ökad råvaruförsörjning från skogs-, jordbruk, och fiskerinäring. Men också en förmåga att producera bristvaror vid kriser och därmed bidra till beredskapen, såväl nationellt som inom EU

Utredningen kommer också att titta på hur Sverige kan öka sin inhemska produktion av flytande biodrivmedel.

Nästan 90 procent av de biodrivmedel som användes i Sverige under 2020 hade sitt ursprung utanför Sverige. I den återuppbyggnad av det civila försvaret som nu inletts är en tryggad försörjning av drivmedel centralt.

– Detta är viktigt på riktigt. Med en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel använder vi inte bara våra resurser mer effektivt. Det kommer också göra det billigare att tanka bilen. För vi vill att det blir enklare att ställa om oavsett var i landet man bor eller hur mycket man tjänar, säger Anna-Caren Sätherberg.

Uppdaterades senast: