Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S föreslår språkkrav för uppehållstillstånd

Alldeles för många som bor i Sverige har bristande språkkunskaper och bristande kunskaper om det svenska samhället.

Nu vill regeringen införa språkkrav och krav på kunskap om det svenska samhället för att få permanent uppehållstillstånd.

placeholder

– Kan du inte språket är det svårt att vara en del av det svenska samhället. Det skapar en grogrund för parallellsamhällen. Många hamnar i en tillvaro som präglas av våld och kriminalitet, det kan vi aldrig acceptera, sa integrations- och migrationsminister Anders Ygeman under en pressträff på onsdagen.

Utredaren Fredrik Fries från Stockholms kammarrätt får nu uppdraget att ta fram förslag på vilka kunskapskrav inom svenska och samhällskunskap som bör ställas för att få permanent uppehållstillstånd, så kallat PUT. Förslagen ska senare kompletteras av ytterligare förslag på än skarpare krav för att få medborgarskap.

Hur testerna ska gå till är ännu oklart, men regeringen önskar att de ska kunna genomföras i ett och samma prov. Barn eller väldigt gamla personer som inte kan förväntas lära sig det som behövs föreslås undantas från de nya reglerna.

Bakgrunden till utredningen går också att finna i tidigare rekommendationer från den så kallade migrationskommittén. De rekommendationerna handlar bland annat om att personer som söker permanent uppehållstillstånd bör ha uppnått godkänt resultat på lägst kurs C i Svenska för invandrare (SFI). Det innebär en ganska hög förmåga att prata, lyssna, läsa och skriva svenska i ”vanliga situationer” i vardags-, studie- och arbetsliv.

Rekommendationerna handlar också om att de sökande ska ”tillskansa sig grundläggande kunskaper om de lagar och principer som ligger till grund för det svenska samhällsskiktet”, uppger integrationsministern.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2023.

Läs mer om Socialdemokraternas politik för att bryta segregationen här.

Uppdaterades senast: