Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stopp för lönedumpning och olaglig arbetskraftsinvandring

Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Avregleringen av arbetskraftsinvandringen har gött den organiserade brottsligheten och bidragit till grovt utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det vill vi ändra på.

placeholder

Vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att stärka integrationen och knäcka brottsligheten. En viktig del i det arbetet är att städa upp bland de problem som den moderatledda regeringen var med och skapade när de 2008 införde världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandringen.

Bland annat så avskaffade Moderaterna den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Sedan dess gäller i stället att arbetsgivaren får avgöra om det i det enskilda fallet finns ett behov av att rekrytera arbetskraft utanför EU.

Avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen har lett till en ökad arbetskraftsinvandring, ofta inom lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbetskraft. Inom dessa yrken har det också förekommit omfattande problem med missbruk av systemet och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Fackföreningsrörelsen och på senare tid även våra myndigheter har slagit larm om att lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att den enkelt kan utnyttjas av organiserad brottslighet.

Därför tillsätter S-regeringen en utredning för att ta tillbaka kontrollen över arbetskraftsinvandringen. Utredningen ska analysera och ta fram förslag på:

  • hur en arbetsmarknadsprövning ska utformas för arbetskraftsinvandring
  • hur systemet med så kallat spårbyte kan avskaffas (spårbyte innebär något förenklat att asylsökande som fått avslag på sin ansökan i stället kan få uppehållstillstånd för arbete)
  • en höjning och differentiering av den särskilda avgiften för företag som anställer utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd.

Regeringens utgångspunkt är att Sverige aldrig ska konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är en grundbult i den svenska modellen att svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Utredningen ska redovisas den 7 juli 2023.

Uppdaterades senast: