Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skarpa S-förslag för att stoppa vinstjakten i skolan

Nu tar S-regeringen fram konkreta förslag på hur ett förbud mot vinstuttag i svensk skola kan införas. Det meddelade partiordföranden och statsminister Magdalena Andersson vid en pressträff på söndagen. Förbudet ska inte kunna kringgås och säkra skolgången för alla elever.

placeholder

Sverige har som enda land i världen släppt in vinstintresset i den skattefinansierade skolan. Med förödande konsekvenser.

Elever och föräldrar har reducerats till kunder. Skolor, lärare och rektorer har ställts mot varandra i hetsig konkurrens – i stället för att samarbeta för barnens bästa. Skattepengar som borde gå till att anställa fler lärare, till skolbibliotek eller läroböcker slussas i stället bort till bolagsvinster och aktieutdelningar hos utländska riskkapitalister. Något som i en förlängning lett till ökad segregation, mindre fokus på kunskap och fler skolor som som plågas av stök, i vissa fall till och med våld.

Detta är fullkomligt oacceptabelt, betonade Magdalena Andersson under en pressträff i Visby den 3 juli 2022. Vinstjakten i svensk skola måste upphöra. Varje skattekrona ska gå till fler lärare och skolböcker – inte till vinst.

Socialdemokraterna lägger nu tre skarpa förslag för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.

1. Vinstjakten ska stoppas.

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur ett förbud mot vinstuttag i fristående skolor kan införas. Alla elevers skolgång ska säkras, därför ska utredaren föreslå lösningar för att befintliga skolor ska kunna ställa om.

Till särskild utredare utser regeringen Johan Ernstam, utredare på Lärarförbundet och medverkade som expert i utredningen En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

2. Stopp för etabering av religiösa friskolor

Den socialdemokratiska regeringen har skärpt regelverket för att stoppa oseriösa och olämpliga aktörer från att driva skolor. Men mer behöver göras.

Bland annat förekommer det att våldsbejakande islamistister, som SÄPO varnat för, driver skolor för våra skattepengar. Skolinspektionen har påtalat fall där pojkar och flickor inte får samma utbildning. Så här får det helt enkelt inte se ut i Sverige.

Inom kort kommer S-regeringen därför gå fram med ett skarpt förslag om att stoppa nya religiösa friskolor. Med förslaget ska förbud gälla från och med 2024. Befintliga friskolor och fritidshem med konfessionell inriktning kommer kunna fortsätta sin verksamhet, men de kommer inte kunna utöka sin verksamhet.

3. Ett nationellt, rättvist skolval

Regeringen går även fram med ett förslag om ett nationellt skolval. Skolverket får i uppdrag att lämna förslag på hur ett gemensamt skolvalssystem kan organiseras och genomföras.

Bakgrunden är att det idag helt saknas regler på nationell nivå för ansökan till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det innebär att varje huvudman kan skapa egna rutiner med olika datum för ansökan och beslut. Det minskar likvärdigheten och försvårar för föräldrar och elever.

Ett nationellt skolvalssystem bedöms leda till en ökad transparens och rättssäkerhet.

Socialdemokraternas målsättning är tydlig: Svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika. Varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet.

– Det ska vara ordning och reda i klassrummen och det ska vara ordning och reda i det svenska skolsystemet. Skolor ska fokusera på barnens lärande – inte på vinstjakt eller religiös påverkan. Regeringen tar nu dessa initiativ för att få bort vinsterna och oseriösa aktörer från skolans värld, säger Magdalena Andersson.

Samtidigt betonade statsministern att Socialdemokraterna fortsatt vill ha kvar friskolor, valmöjligheter och skolval. Förbudet mot vinstuttag ska också utformas så att befintliga aktörer kan ställa om och fortsätta sin verksamhet. Skolor kommer inte behöva stänga – det är utdelningen av vinst som förbudet ska ta sikte på.

Uppdaterades senast: