Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill öka elproduktionen och bygga ut elnätet

I dag pågår en stor klimatomställning i hela Sverige. Omställningar från fossila bränslen till el sker bland annat med elektrifieringen av våra bilar och en industri som ställer om i en rasande takt. Därför måste vi säkra den utveckling som pågår och öka takten i elektrifieringen. Måndag den 25 juli presenterade energiminister Khashayar Farmanbar tillsammans med förbundsordförande för Seko Gabriella Lavecchia ett antal förslag på hur Socialdemokraterna vill öka takten i elektrifieringen och bygga ut elnätet snabbare i hela Sverige.

placeholder

Med en kraftigt växande elanvändning behövs en elektrifiering som hänger med i samma takt. Samtidigt behöver takten öka på ett säkert sätt. Läget i omvärlden visar tydligt på vikten av att minska Sveriges importberoende av gas och olja från skurkstater. Därför måste Sverige fortsätta att ställa om industrin och energiproduktionen. Inte bara för att det skapar nya, gröna jobb i hela landet och minskar klimatutsläppen – utan också för att det ökar Sveriges säkerhet.

På pressträffen berättade energiminister Khashayar Farmanbar om de åtgärder som krävs för att klara av en säker, snabb och effektiv elektrifiering. En ökad elproduktion av alla slag, som inkluderar allt från vindkraft till kärnkraft, behövs. Samtidigt behövs ett starkt och utbyggt elnät, som kan transportera elen dit den behövs. Utöver detta behöver kompetensförsörjningen stärkas, för att säkra möjligheten till att analysera, utveckla och bygga framtidens elsystem.

Sverige behöver ett förstärkt elnät i hela landet samtidigt som takten i elnätsuppbyggnaden minst ska fördubblas. För att nå dessa mål vill Socialdemokraterna:

- Förstärka elnätet i hela landet och se till att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas. Investeringstakten i transmissionsnätet ska fortsatt öka.

- Planera elnät mer proaktivt. För de behov som finns idag, men också för de behov vi kommer ha imorgon, om fem år eller om tio år.

- Utveckla planeringen – från stamnät till minsta lokalnät. Nya nät måste samordnas på nationell, regional och lokal nivå så att de går i samma takt och möter framtidens behov.
Samtidigt ska kostnaderna för utbyggnaden av elnätet vara rimliga för elkunderna.

Energipolitiken är ett område som är grundläggande för hela samhällets infrastruktur, för klimatomställningen, vårt näringsliv och för hushållens elräkningar. Det är ett område som kräver långsiktighet och förutsägbarhet, både för medborgare och företag. Med en snabb och effektiv energipolitik bygger vi en trygg elförsörjning för hela Sverige.

Uppdaterades senast: