Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utländskt ägande av svenska skolor ska granskas

S-regeringen går vidare med skarpa åtgärder för att ta itu med utförsäljningen och sönderprivatiseringen av den svenska skolan. Idag meddelande statsminister Magdalena Andersson och skolminister Lina Axelsson Kihlbom att regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att kartlägga utländskt ägande i våra skolor.

placeholder

Sedan regeringen tillträdde har den gjort omfattande reformer och satsningar på svenska skola. Man har satsat stort på att anställa fler i skolan och genomfört skarpa reformer för mer ordning och reda i klassrummet. Det har gett effekt. Sedan 2014 arbetar 38 000 fler i skolan och trenden av sjunkande kunskapsresultat har vänt.

– Men det är uppenbart att det krävs mer. Vi kan inte fortsätta lappa och laga i ett system som är riggat för segregation och glädjebetyg, sa Magdalena Andersson vid en pressträff på Harpsund på fredagen den 18 augusti.

En central fråga handlar om att de som leder och äger våra svenska skolor ska vara lämpliga att göra det.

Trots att den socialdemokratiska regeringen skärpt kraven så är det fortfarande svårt att alltid veta vilka ägarna faktiskt är. Skolinspektionen – som har i uppdrag att pröva lämpligheten hos de som äger och leder våra skolor – har angett att de har svårt att över huvud taget få veta vilka personer som står bakom verksamheten när det gäller utlandsägda bolag.

När myndigheten försökte kartlägga ägarna till en stor skolkoncern tog det arbetet exempelvis upp mot ett år. Resultatet var en komplex koncernstruktur som sträckte sig över flera länder. Journalister som granskade Skolinspektionens underlag fann bland annat en mexikansk naturgasleverantör, och en finansman vars investeringsportfölj till stor del bestod av tyska biltvättar.

Det finns idag heller inget som hindrar att företag som bedriver utbildning ägs eller köps upp av aktörer som företräder främmande makt. Något som innebär uppenbara säkerhetsrisker, menar Magdalena Andersson.

Statsministern påminde om att vi på senare år har sett flera exempel på hur SÄPO varnat för att det funnits kopplingar mellan ägare och den våldsbejakande islamistiska miljö.

– Skolor har till och med behövt stänga på grund av detta. I tidningarna har vi kunnat läsa om hur en skola i Örebro tagit emot miljonbidrag från Saudiarabien. Och hur skolpeng avsedd för elever har slussats till Somalia, där rektorn rapporterats företräda ett islamistiskt parti. Så här går det när vi sätter marknadsintresset i första rummet, sa Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna har redan lagt flera förslag för att åtgärda de värsta avarterna med marknadsskolan. Detta är också i linje med vad svenska folket vill. Men gång på gång har högerpartierna i riksdagen röstat nej till S förslag. Pådrivna av mäktiga lobbyister fortsätter de försvara marknadsskolan.

– Så här kan vi faktiskt inte ha det. Det är ju vi, svenska folket, som i decennier investerat för att bygga upp välfärden. Vi ska veta vilka som bedriver och har inflytande över våra skolor. Det är dags att dra upp svensk skola ur marknadsträsket, sa Magdalena Andersson.

Uppdaterades senast: