Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S ska gå på de kriminella gängens pengar

Hela samhället ska gå till samlad offensiv för att bryta segregationen, tränga tillbaka våldet och knäcka gängen – det var budskapet när statsministern och Socialdemokraternas partiordförande höll en pressträff i Gävle tillsammans med finansminister Mikael Damberg den 22 augusti 2022. Socialdemokraterna vill strypa de gängkriminellas finansiering genom att gå på den organiserade brottslighetens pengar och slå hårt mot dess organisation.

placeholder

Vi ser en fortsatt allvarlig utveckling när det gäller våldet och de kriminella gängens framfart. Gängkriminaliteten gör människor i vårt land till brottsoffer och dödsoffer. Välfärdssystemen utnyttjas för kriminella upplägg. Unga lockas att kliva in på den kriminella banan med statusprylar som dyra bilar, kläder och exklusiva klockor.

Därför pekar Magdalena Andersson och Socialdemokraterna tydligt ut kriminaliteten som en viktig politisk prioritering. Varje sten ska vändas för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som sprider otrygghet och tar liv, och som hotar samhällsgemenskapen. Nu vill Socialdemokraterna strypa gängens finansiering och stoppa varje försök från fuskare och kriminella att dränera våra gemensamma resurser.

– Idag tar vi ytterligare ett steg i kampen mot gängkriminaliteten. Idag kommer jag och Mikael Damberg att presentera en nationell attack mot gängens pengar. Vi ska gå på deras konton, deras kontanter och deras klockor, säger Magdalena Andersson.

Under de två mandatperioder som Socialdemokraterna har styrt i Sverige har polisen, domstolarna och åklagarna expanderat. Över 70 straffskärpningar har genomförts och det har gett resultat. Sverige har aldrig haft så många poliser och fler än någonsin sitter frihetsberövade, många av dem är gängledare.

Men för varje gängmedlem som buras in står minst en ung kille beredd att fylla hans skor. Därför krävs en socialdemokratisk politik som gör båda delar – både vidtar skarpa åtgärder här och nu för att komma åt gängen och arbetar förebyggande för att ingen ung ska bli kriminell.

Se pressträffen med Magdalena Andersson och Mikael Damberg här:

Socialdemokraterna pekar ut följande åtta punkter för att komma åt finansieringen av gängkriminella:

 1. En offensiv mot arbetslivskriminalitet
  Den växande arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten. Det handlar om brottslighet och regelöverträdelser som resulterar i att människor utnyttjas och far illa på arbetsmarknaden och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella.
  Vi vill bygga ut de regionala arbetskriminalitetscentren och göra det enklare för vanligt folk att tipsa om arbetslivskriminalitet och skärpa sanktionerna för utnyttjande av arbetstagare. Genom reformer som gör det svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad vill vi motarbeta de affärsmodeller som driver på arbetslivskriminaliteten.

 2. Intensifierad statlig offensiv mot penningtvätt, skattefusk och välfärdsbrottslighet
  Brott mot välfärden ska bekämpas. Skattemedel ska inte gå till system som tillåter brottslighet. Det ska gå till människor som har rätt till ekonomisk trygghet och till att stärka vår gemensamma välfärd.
  Vi går därför till val på att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, så att statens fulla kraft kan möta den som försöker fuska till sig pengar. Vi vill riva de sekretesshinder som står i vägen för att myndigheterna ska kunna få tag i fuskarna. Vi vill även inrätta en myndighet som ska förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.

 3. Utökat arbete mot internationell skattebrottslighet
  Skattefusk och skattebrott hotar vår samhällsgemenskap och urholkar finansieringen av vår gemensamma välfärd och trygghet. Varje skattekrona ska användas effektivt och inga pengar får rinna i väg till skatteparadis eller in i olika internationella brottsupplägg.
  Vi ska ta krafttag mot alla former av skattefusk. Skatteverket ska få mer resurser så att kontrollerna kan bli fler och mer effektiva. Vi vill även få till mer internationellt informationsutbyte. När brottsuppläggen och skatteplaneringen rör sig över gränserna ska samhället ha resurser nog att jaga och utreda dem.

 4. Kartläggning av välfärdsbrottslighet för mer effektiva insatser
  De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen uppgår till miljardbelopp. Kriminella utnyttjar vår gemensamma välfärd genom att tillskansa sig ersättningar som de inte är berättigade till eller genom att vinna offentliga upphandlingar trots att deras företag inte lever upp till de krav som har ställts.
  För att med full kraft kunna agera mot fusk och brott inom välfärden måste kunskapen inom offentlig verksamhet höjas. Vi socialdemokrater vill därför se till att kommunalt, regionalt och statligt anställda står bättre rustade. Det behövs bättre kunskap, verktyg och utvecklade kontrollfunktioner för att identifiera misstänkta brottsupplägg inom det område man arbetar med. Vi vill därför ge i uppdrag till Statskontoret att i nära samverkan med andra myndigheter att fram bättre kunskapsstöd och verktyg för att motverka välfärdsbrottslighet.

 5. Krafttag mot korruption och otillåten påverkan
  Korruption och försök att påverka det offentliga för egen vinning är ett gift som skadar tilliten och i förlängningen samhällsgemenskapen. Socialdemokraterna går därför till val på att få på plats nya åtgärder för att bättre förebygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption inom offentlig verksamhet och näringslivet.

 6. Skärpt syn på köp av svarta varor och tjänster
  För att bekämpa den organiserade brottsligheten måste varje led i deras kriminella verksamhet motverkas. Att köpa svarta varor och tjänster är att göda den organiserade brottsligheten. Vi vill försvåra för häleri och bedrägerier på digitala marknadsplatser. Vi vill även se över om kraven för understödjande av brottslig verksamhet kan skärpas.

 7. Ta de kriminellas brottsvinster
  Brott ska aldrig löna sig. Det är direkt stötande att se gängkriminella åka runt i dyra bilar och exklusiva kläder. Vi socialdemokrater vill införa en ny lagstiftning för att ta kriminellas brottsvinster. Vi ska gå på pengarna, de kriminellas dyra bilar, lägenheter, kläder och klockor.

 8. Ordning och reda i folkbokföring
  Vi ska ha ordning och reda i våra register. Inte en enda skattekrona ska gå till de kriminella – och vi ska systematiskt reda upp i dubbla och falska identiteter. Fel och fusk i folkbokföringen används som ett verktyg för välfärdsbrottslighet och inom den organiserade brottsligheten.
  Vi har skärpt kraven på att genomföra en identitetskontroll vid inflytt till Sverige, återinfört folkbokföringsbrottet och gett myndigheterna fler befogenheter och bättre verktyg. Nu går vi till val på att skjuta till mer resurser för att skapa ordning och reda i folkbokföringen.

Uppdaterades senast: