Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill ställa språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen

Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för dåliga och det leder till risker för de äldre. Därför vill Socialdemokraterna att det ställs krav på kunskaper i svenska för arbete inom äldreomsorgen, samtidigt som en möjlighet till språkutbildning ska erbjudas den som behöver det. Den som har hemtjänst eller bor på ett boende ska alltid kunna lita på att man förstår – och blir förstådd av – de som arbetar med en.

placeholder

Socialdemokraterna har höga ambitioner när det gäller att öka tryggheten för äldre. Vi ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden och öka tryggheten för äldre. Höjda pensioner och en trygg omsorg handlar i grunden om respekt. Respekt för pensionärerna som har byggt det Sverige som vi älskar.

Under den senaste mandatperioden har Socialdemokraterna också genomfört flera viktiga reformer för att öka tryggheten för Sveriges äldre. Socialdemokraterna har bland annat påbörjat det stora arbetet med att lyfta, trygga och modernisera den svenska äldreomsorgen. Kärnan i arbetet handlar om att höja kompetensen och att förbättra de anställdas villkor och förutsättningar.

Det arbetet ska fortsätta. Äldreomsorgen behöver en helt ny lagstiftning och den stora utbildningssatsningen Äldreomsorgslyftet ska fortsätta även under nästa mandatperiod.

Nu går Socialdemokraterna fram med ett förslag om språkkrav inom äldreomsorgen, samtidigt som en möjlighet till språkutbildning ska erbjudas den som behöver det.

Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för dåliga och det leder till risker för de äldre. Därför vill vi att det ställs krav på kunskaper i svenska för arbete inom äldreomsorgen. Den som har hemtjänst eller bor på ett boende ska alltid kunna lita på att man förstår – och blir förstådd av – de som arbetar med en.

Socialdemokraterna vill införa språkkravet under nästa mandatperiod och det ska gälla alla anställda både i privat och offentligt driven verksamhet. Det berör Sveriges största yrkesgrupp. 129 000 människor arbetar idag som undersköterskor inom hemtjänsten och på äldreboenden. Tanken är att staten ska stå för en del av kostnaden, tillsammans med kommuner och arbetsgivarna.

Socialstyrelsen arbetar just nu med att ta fram ett stöd för språkbedömning, något som verksamheter inom äldreomsorgen ska kunna använda för språktester. Detta stöd kommer presenteras i februari 2023. Når man inte upp till kraven är det upp till arbetsgivaren att utbilda. Socialdemokraterna kommer också att titta på hur man kan se till att rimliga krav ställs i hela landet.

Uppdaterades senast: