Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En barnmorska per födande

Socialdemokraterna vill fortsätta satsa på förlossningsvården och under nästa mandatperiod införa ett mål om en barnmorska per födande i de regioner där vi styr. Alla blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga under graviditeten, vid förlossningen och under tiden därefter. Oavsett när man föder ska man vara säker på att det finns plats och att vårdpersonalen har tid att ge ett bra stöd. Det förutsätter satsningar på bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling.

placeholder

För att nå målsättningen vill vi fortsätta utbilda fler barnmorskor och specialistutbildade undersköterskor. Men för att fler ska vilja arbeta inom förlossningsvården så krävs det även att arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras.

– Föräldrar ska inte lämnas ensamma i förlossningsrummet. Socialdemokraterna vill införa ett mål om en barnmorska per födande för att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossning och förbättra arbetsmiljön för de anställda, , säger socialminister Lena Hallengren.

– Socialdemokraterna i Region Stockholm står bakom målet om en barnmorska per födande. Mer måste göras för att locka tillbaka personal till förlossningsvården. Våra gemensamma skattepengar ska gå till trygga förlossningar, inte till de högerkonservativas slarviga privatiseringar, säger Aida Hadzialic, oppositionsregionråd i Region Stockholm.

Se pressbriefen med Lena Hallengren och Aida Hadzialic här:

Uppdaterades senast: