Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsa på vården för psykisk ohälsa – sälj inte ut BUP!

Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för sönderprivatiseringen och utförsäljningar i vården och skolan.

placeholder

Förslagen presenterades vid en pressbrief på tisdagen den 6 september av socialminister Lena Hallengren och Elin Norén, socialdemokratiskt oppositionsregionsråd i Region Dalarna.

Psykisk ohälsa har varit ett växande samhällsproblem under lång tid. För att bryta utvecklingen är det viktigt att tidigt uppmärksamma och förebygga skillnader i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö hos barn och unga. Det behöver också bli enklare att få en första kontakt med vården.

– Det behövs en kraftsamling mot psykisk ohälsa i hela Sverige. Därför blir jag otroligt upprörd när jag läser om moderatstyrda regioner som stänger ner BUP-mottagningar och privatiserar barn- och ungdomspsykiatrin, säger Lena Hallengren.

Trots personalens protester har Moderaterna sålt ut BUP i Region Dalarna. Om de vinner regionvalen i Västerbotten, Västmanland, Stockholm och Örebro så ska BUP även privatiseras där.

I Region Dalarna har privatiseringen av BUP lett till längre köer, bristande arbetsmiljö och en mer ojämlik vård.

– Det är uppenbart att de högerkonservativa sätter vårdbolagens intressen framför barnen. Vi vill satsa mer på vården av barn med psykisk ohälsa, inte stänga BUP-mottagningar, säger Lena Hallengren och fortsätter:

– Hur tror Moderaterna att fler barn och unga ska få en adhd-utredning om man lägger ner barn- och ungdomspsykiatrin? Det är faktiskt dags att säga ifrån. Vi ska tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för sönderprivatiseringen och utförsäljningar i vården och skolan. Därför är Socialdemokraternas besked: Inte en enda barn- och ungdomspsykiatri ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr den 12 september.

Den socialdemokratiska regeringen har redan gjort stora och långsiktiga satsningar för att bekämpa den psykiska ohälsan.

På fem år har s-regeringen mer än fördubblat de pengar som riktas till området psykisk hälsa, från en miljard till över två miljarder kronor under 2022. Pengar går bland annat till suicidpreventivt arbete, ungdomsmottagningar, elevhälsa och till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Regeringen har även påbörjat ett stort arbete med att ta fram en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, samt ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga som ska bidra till att fler med psykisk ohälsa fångas upp tidigt.

Framöver vill Socialdemokraterna göra ännu mer.

S förslag för att bryta utvecklingen av den växande psykiska ohälsan:

Stoppa utförsäljningarna

Inte en enda BUP ska säljas ut i de regioner där Socialdemokraterna styr. Detta är ett område som behöver satsas på, så fler barn får vård och stöd i tid.

Snabbare kontakt med vården

Alla barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska få snabbare kontakt med vården. ”En väg in” behövs i alla regioner så att barn och unga lätt kan hitta rätt i vården. Det kan handla om ett enda telefonnummer som barn eller deras föräldrar kan ringa och få hjälp till rätt vårdnivå.

Bygg ut första linjens psykiatri

Socialdemokraterna vill bygga ut och utveckla första linjens psykiatri, med fler psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

Stärk elevhälsan

Vi vill stärka elevhälsan och skolans roll i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom hälsosamtal där frågor om psykisk hälsa ingår.

Fler ungdomsmottagningar

Vi vill se fler ungdomsmottagningar som ska kunna ge stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa.

Nationell stödlinje för psykisk ohälsa

Vi vill införa en nationell stödlinje för psykisk ohälsa som kan ge ett professionellt och anonymt samtalsstöd, via till exempel telefon eller chatt, till personer med psykisk ohälsa eller självmordstankar och deras anhöriga. Stödlinjen ska vara ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och det stöd som erbjuds via civilsamhällets stödlinjer, och bidra till ökad tillgång till förebyggande stödåtgärder i samhället.

Se hela pressbriefen med Lena Hallengren och Elin Norén här:

Uppdaterades senast: