Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S budgetmotion för 2023 – Vårt Sverige kan bättre

I dag presenterade Mikael Damberg Socialdemokraternas budgetmotion för 2023. Det är en budget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst och som rustar Sverige och svenska folket för att möta tuffare ekonomiska tider.

Mikael Damberg

– Det här är en budget att lita på. Vi sätter välfärden främst, vi har en realistisk politik för att stötta hushållen i de tuffa ekonomiska tider vi har framför oss, och vi tar tag i de stora samhällsproblem som präglar vårt land, säger Mikael Damberg

Vårt Sverige sätter välfärden främst

Socialdemokraterna vill fördubbla de generella statsbidragen till kommunsektorn, jämfört med regeringen, vilket innebär en satsning på 12 miljarder kronor på permanent höjda generella statsbidrag. Därtill föreslår S satsningar på åtgärder för att säkra välfärdens kompetensförsörjning så att Sverige får fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. S föreslår förstärkning av likvärdighetsbidraget till skolan med en miljard kronor, vill göra villkoren i sjukförsäkringen mer rättvisa och avskaffa den orättvisa funkisskatten.

Vårt Sverige möter lågkonjunkturen tillsammans

Mikael Damberg presenterade förslag på en ny tankrabatt med fokus på glesbygden, för att stötta de som är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Tankrabatten betyder att varje bilägare på glesbygden får 2 000 kronor per bil nästa år. Alla som äger en bil i Sverige får del av stödet, men det blir lägre ju tätare och mer stadsnära man bor. Det föreslås också att det ska finnas ett inkomsttak på 50 000 kronor i månaden – därefter får man inte del av stödet.

Socialdemokraterna vill också tillfälligt höja barnbidraget och studiebidraget för gymnasieungdomar med 200 kronor i månaden för perioden januari-mars 2023.

Sverige måste rustas starkare och möta lågkonjunkturen genom att satsa på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och fler utbildningsplatser. Kön till investeringsstödet behöver betas av så takten i bostadsbyggandet hålls uppe och vi får fler hyresrätter till rimliga hyror.

Vårt Sverige skyndar på klimatomställningen

Från att ha lett klimatomställningen och visat hur vi kan kombinera den gröna omställningen med tillväxt och tusentals nya jobb, har Sverige tagit av sig ledartröjan. S vill satsa mer på den svenska skogen, som är en nyckel i klimatomställningen och en grundplåt för vårt välstånd. Och Socialdemokraterna vill göra det möjligt för fler unga att åka kollektivt. Budgetmotionen innebär viktiga satsningar på omställning i industrin och energieffektivisering. Mikael Damberg lyfte att tillståndsprocesserna för till exempel industrins omställning och havsbaserad vindkraft behöver förkortas samt att rotavdraget föreslås göras om så att det främjar energieffektivisering.

Vårt Sverige bygger trygghet tillsammans

Socialdemokraterna gick till val på att för varje krona som satsas på polisen, ska vi satsa minst lika mycket på att stoppa nyrekryteringen. I budgetförslaget S nu lägger fram matchar satsningarna på rättsväsendet med en extra miljard på likvärdighetsbidraget till de skolor som har tuffast förutsättningar och de vill förstärka stöden till idrotten. Medan regeringen ger ett tillskott på 10 miljoner kronor till socialtjänsten vill S satsa 500 miljoner kronor. Därtill föreslås 100 miljoner kronor att skjutas till för idrottsrörelsen. Mikael Damberg påpekade även under pressträffen att idrotten är en av de starkaste motorerna för integration och att fler unga killar och tjejer ska idrotta och bli en del av en gemenskap.

Vi tar ansvar för de offentliga finanserna

För att finansiera satsningarna på välfärden har Socialdemokraterna valt att avvisa en del av Sverigedemokraternas och högerregeringens skattesänkningar. Det handlar framför allt om att Socialdemokraterna inte räknar upp skiktgränsen för statlig inkomstskatt i sin budgetmotion, vilket innebär att Sveriges höginkomsttagare inte får en lika stor skattesänkning som med regeringens budget.

– Politik handlar om att prioritera. Och det är tydligt att Sverigedemokraterna och regeringspartierna har prioriterat stora skattesänkningar framför rejäla investeringar i det som bygger Sverige starkare. Vi socialdemokrater prioriterar annorlunda, för vi vet att vårt Sverige kan bättre, avslutar Mikael Damberg

Se pressträffen här:

Några av budgetförslagen i korthet:

 • Fördubbla de generella statsbidragen till kommunsektorn.
 • Satsa på åtgärder för att säkra välfärdens kompetensförsörjning så att vi får fler vårdplatser och bättre arbetsförhållanden för medarbetarna.
 • Förstärk likvärdighetsbidraget till skolan med en miljard kronor
 • Gör villkoren i sjukförsäkringen mer rättvisa och avskaffa den orättvisa funkisskatten.
 • En ny tankrabatt med fokus på glesbygden, för att stötta de som är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.
 • Tillfälligt höja barnbidraget med 200 kronor under januari, februari och mars.
 • Tillståndsprocesserna för till exempel industrins omställning och havsbaserad vindkraft behöver förkortas.
 • Matchar satsningarna på rättsväsendet med en extra miljard på likvärdighetsbidraget till de skolor som har tuffast förutsättningar och förstärker stöden till idrotten.
 • Tillskott till socialtjänsten på en halv miljard, i stället för 10 miljoner kronor som regeringen ger.
 • Utgifterna för försvaret ska uppgå till 2 % av BNP så snart det är praktiskt möjligt och på ett sådant sätt att ökade resurser också kan omsättas i stärkt försvarsförmåga.
 • Inte räkna upp skiktgränsen för statlig inkomstskatt – vilket innebär att Sveriges höginkomsttagare får en mindre skattesänkning än med regeringens budget.

Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet. Pdf, 469.2 kB.

Uppdaterades senast: