Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Andersson och
Mikael Damberg kommenterar regeringens åtgärder kring energikrisen

Magdalena Andersson och Mikael Damberg saknade idag tydliga besked från högerregeringens presentation kring åtgärder mot energikrisen. Socialdemokraterna går därför fram med en rad förslag till regeringen för att hantera energikrisen i en egen pressträff.

Energikrisen slår fortsatt hårt mot hushållens plånböcker, där det ryska energikrig som Putin inledde några månader före den brutala invasionen av Ukraina är en grundorsak.

Högerregeringens elprisstöd är oroväckande försenat för hushållen och företagen, samtidigt behövs stöd och åtgärder här och nu. Med bakgrund till det kom Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson och ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg med förslag till regeringen under dagens pressträff.

  1. Återta kontrollen över energimarknaden och reformera den. Till exempel bryta relationen mellan gas- och elpriser så de inte trissar upp varandra. Regeringen måste orka med att föra samtal med Bryssel för att på sikt få mer kontroll över priserna.

  2. Elstödet måste ges med mer klara besked för både hushåll och företag snarast. Det bör även ses över hur det skulle kunna stötta norra Sverige som i vinter också drabbas hårt.

  3. Omprioritera budgeten. I Socialdemokraternas budget har vi gett ett förslag på hur skattesänkningar för höginkomsttagare bland annat kan ge akut höjt barnbidrag till barnfamiljer under vintermånaderna, här finns också förslag om elräkningsakut.

  4. Öka den inhemska produktionen av billig el. Sluta se på kärnkraft och vindkraft som varandras motsatser, vi behöver, precis som näringslivet påpekar, fortsätta främja alla fossilfria kraftslag. Här är det bekymmersamt att Åkesson och Kristersson nu väljer att försämra villkoren för den havsbaserade vindkraften, där det redan finns ansökningar framme från företag som vill bygga.

  5. Sverige behöver blocköverskridande energisamtal för mer billig el. Det kommer aldrig bli till med investeringar i Sverige om spelreglerna ska kunna ändras över en natt.
placeholder

Uppdaterades senast: