Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna föreslår en nordisk försvarskommission

S föreslår att en nordisk försvars- och säkerhetspolitisk kommission tillsätts med förankring i samtliga nordiska parlament. Det meddelade Magdalena Andersson och Peter Hultqvist på en pressträff på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

placeholder

Det ryska angreppskriget mot Ukraina bryter mot folkrättsliga principer och utgör ett hot mot freden på hela den europeiska kontinenten. Den säkerhetspolitiska situationen i Sverige och vårt närområde har försämrats.

Därför föreslår Socialdemokraterna att en nordisk försvars- och säkerhetspolitisk kommission tillsätts med förankring i samtliga nordiska parlament. Målet för arbetet ska vara en gemensam rapport med riktlinjer om förhållningssätt och ambitioner som de nordiska länderna kan ställa sig bakom.

– Det finns flera områden där en nordisk försvarskommission kan stärka den nordiska säkerheten. Med en gemensam bild av säkerhetsläget i vårt närområde kan vi kartlägga vilka kompetenser och resurser vi har i våra länder för att gemensamt möta hoten. Det möjliggör för en mer effektiv planering och koordinering av försvarsresurserna, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ordförande.

Huvudpunkter i kommissionens arbete kan vara en gemensam säkerhetspolitisk analys, totalförsvarets utveckling, nyttjande av civila och militära resurser, produktion av försvarsmateriell och utvecklingen i Arktis, norsk-svensk västkust samt Östersjön.

– Rysslands folkrättsvidriga krig mot Ukraina sätter den europeiska säkerhetsordningen på prov. I det läget finns det anledning att fördjupa det nordiska samarbetet ytterligare. En gemensam nordisk försvarskommission med förankring hos samtliga nordiska länders regering och parlament skapar en långsiktig styrka och stabilitet, säger Peter Hultqvist, Socialdemokraternas gruppledare i försvarsutskottet.

Den nordiska försvarskommissionen ska fungera som ett komplement till den nationella försvarsberedningen. NATO kommer vara den primära arenan för säkerhetspolitiskt samarbete när Sverige ingår som fullvärdiga medlemmar.

Uppdaterades senast: