Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ett nytt regemente bör inrättas i Kiruna

Peter Hultqvist, ordförande och S-gruppledare i försvarsutskottet, meddelade på måndagen att Socialdemokraterna föreslår att det inrättas ett nytt regemente i Kiruna och att infanteri- och jägarförbandet I 22 återupprättas. Grundstrukturer för ett nytt regemente finns vid skjut- och övningsfältet i Kalixfors i Kiruna kommun, som redan i dag bedriver en värnpliktsutbildning.

Peter Hultqvist

Ett nytt och återupprättat regemente i Kiruna är särskilt angeläget i tider av ett ökat spänningsläge i Arktis samt till följd av Sveriges gränssamarbete med både Finland och Norge vid Nordkalotten. Vidare handlar det även om se till säkerhetsbehoven för Malmbanan, LKABs gruvbrytning, rymdbasen Esrange och värdlandsavtalet.

– Det är ett område som är strategiskt viktigt för Sverige, med gruv- och rymdindustrin samt det militärt ökade intresset för Arktis. Vi måste bygga en hög tröskel som även på lång sikt avskräcker Ryssland, i framtiden, säger Peter Hultqvist.

När det gäller den svenska försvarets förmågehöjning ser Socialdemokraterna att det är några huvudinriktningar som är av särskild vikt. Det handlar bland annat en förstärkt armé med 10 000 värnpliktiga per år och en samlad krigsorganisation som ska uppgå till minst 100 000 personer år 2030.

– I slutändan handlar det om att vi ska bygga ett folkförsvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket, säger Peter Hultqvist

Uppdaterades senast: