Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S agerar i riksdagen för att EU inte ska sätta löner i Sverige

Under en pressträff på torsdagen meddelade Tobias Baudin och Teresa Carvalho att Socialdemokraterna kommer agera i riksdagen för att Sverige ska ställa sig bakom den danska regeringens ogiltighetstalan mot EU:s minimilöndirektiv, som hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

placeholder

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter, helt utan statlig inblandning, ansvarar för lönebildningen. Den svenska arbetsmarknadsmodellen har gynnat svenska löntagare och svensk konkurrenskraft och därför anser Socialdemokraterna att denna modell ska bevaras.

Nu driver EU på frågan om att lagstadga om minimilöner genom det så kallade minimilöndirektivet, som hotar denna modell. Direktivet kan i det långa loppet kan påverka den svenska modellen och därmed den svenska lönebildningen, som gynnat svenska löntagare väl.

– Vi vill inte att det ska vara EU och Bryssel som sätter löner i Sverige. Det ska arbetsmarknadens parter göra, utan politisk inblandning, sa Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, under pressträffen.

Danska regeringen har beslutat att föra en ogiltighetstalan mot direktivet. En ogiltighetstalan innebär att EU-domstol ska prova EU:s lagstiftare genom att anta att direktivet om minimilöner har brutit mot fördraget. S tycker att Sverige också bör agera och det minsta man kan göra är att stötta Danmark i deras talan.

Alla tre parter på arbetsmarknaden, LO, Svenskt Näringsliv och PTK har deklarerat att regeringen måste agera, men SD och högerregeringen har tidigare visat svagt intresse. Därför kommer Socialdemokraterna nu agera i riksdagen.

Socialdemokraterna kommer på dagens arbetsmarknadsutskott begära överläggningar med regeringen i detta ärende.

– Jag förväntar mig att fler partier kommer stödja oss i det här. Men det räcker med Socialdemokraternas röster för att en överläggning ska gå igenom, sa Teresa Carvalho, Socialdemokraternas gruppledare i arbetsmarknadsutskottet.

Uppdaterades senast: