Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Det här är S förslag för att snabba på utbyggnaden av vindkraft

Sverige behöver snabbt få billig el på plats. Vindkraften har fått sämre förutsättningar och riskerar att tappa farten i ett läge då den behövs mer än någonsin. Det handlar om tusentals jobb som riskerar att förloras i ett läge när vi redan går in i en lågkonjunktur. På en pressträff under torsdagen meddelade partiordförande Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas energipolitiska talesperson, att Socialdemokraterna lägger förslag i riksdagen för att öka takten på vindkraftsutbyggnaden.

När SD och högerregeringen tillträdde var de snabba med att försämra förutsättningarna för vindkraft. Det bidrar till att investerare ser det som en högre risk att satsa på vindkraft i Sverige när det inte finns en tydlig långsiktig plan. Åtgärderna riskerar att sätta oss i både i en ekonomisk och säkerhetspolitisk kris om arbetet med vindkraft inte snabbas upp kraftigt.

Elproduktionen i Sverige har ökat stadigt sedan 2019 och idag producerar Sverige mer el än vi förbrukar, men redan under detta årtionde kommer mer att behövas. I tider där vi går in i en lågkonjunktur med sämst tillväxt i Europa är det av största vikt att vi gör allt vi kan för att säkra de nya svenska jobben som är beroende av ytterligare ökad elproduktion de närmaste åren och ser till att de svenska hushållen inte drabbas av höga elpriser de kommande 15 åren.

Sverige behöver snabbt få bra och billig el på plats

Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson presenterade på torsdagen ett nytt förslag från Socialdemokraterna i riksdagen. Förslaget ska bidra till att vi får till vindkraft inom detta årtionde och innebär:

  • Regeringen måste fatta beslut om alla de stora projekt av havbaserad vindkraft som ligger på dess bord.
  • Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft behöver halveras.
  • Regeringen behöver omedelbart dra tillbaka de försämrade villkoren som den aviserat för havsbaserad vindkraft.
  • Den landbaserade vindkraftens potential att snabbt leverera el till låg kostnad måste tas tillvara.
  • Utbyggnaden av gröna kreditgarantier måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion.
  • Långsiktiga spelregler krävs för svensk energiproduktion.
  • Riksdagen bör godkänna proposition Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft.

Därför behövs vindkraften

Att den omedelbara energiproduktionen behöver ökas bekräftas av både myndigheters analyser och svensk industri, därför förtydligar Magdalena Andersson att ett tydligare fokus på att få till investeringar i vindkraft här och nu är avgörande.

Hon påtalade att det är nu näringslivet fattar besluten om var de ska lägga sina nya stora investeringar i grön omställning. De investeringarna kommer hamna där deras energibehov kan mötas. Hon varnar för att Sverige kan förlora de nya jobben om investeringarna hamnar i andra länder. Då riskerar den gröna industriella revolutionen som startat i vårt land att stanna av. Tiotusentals jobb står på spel.

Trots att Socialdemokraterna lagt flera förslag på området så agerar inte regeringen och Magdalena Andersson efterlyser nu handlingskraft. När både statsminister Ulf Kristersson och energi- och näringsminister Ebba Busch gått ut med att de gärna ser mer vindkraft så förväntar sig Socialdemokraterna att de antar förslaget för att skynda på utbyggnaden av elproduktionen i Sverige.

placeholder

Uppdaterades senast: