Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SD och regeringen gynnar män med höga inkomster

Utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle går inte längre för långsamt, den går bakåt. Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT, fördelas regeringens sänkta skatter orättvist mellan könen. I vissa kommuner får 0 procent av kvinnorna sänkt skatt.

placeholder

SD och regeringen gynnar män med höga inkomster

Den ekonomiska krisen gör att många svenskar kämpar hårt med att få livet att gå ihop. Tuffast är det för dem som har de lägsta lönerna. Bland dem är kvinnor i majoritet, ofta ensamstående mammor.

Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT, fördelas regeringens sänkta skatter orättvist mellan könen. I vissa kommuner får 0 procent av kvinnorna sänkt skatt.

Dubbelt så många män som kvinnor får ta del av skattesänkningen för höginkomsttagare

I en rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT, har en jämförelse gjorts av hur regeringens skattesänkning skiljer sig mellan män och kvinnor i olika kommuner i Sverige. Beräkningarna utgår från vilka som får del av regeringens sänkta skatt för höginkomsttagare. Rapporten visar tydligt att det i samtliga kommuner är fler män än kvinnor som får sänkt skatt. I vissa fall rör det sig om 100 procent fler män än kvinnor. Totalt sett över landet är det dubbelt så många män som kvinnor får del av skattesänkningen för höginkomsttagare.

Av rapporten framgår att i Vänersborg är 72 procent av de som fått sänkt skatt män, i Trollhättan är det på samma nivå. I kommuner där det är få som får del av den lägre skatten slår det ännu tydligare mot kvinnorna. I kommuner som till exempel Åsele, Dorotea, Vansbro, Ljusnarsberg, Sorsele och Malå får 0 procent av kvinnorna sänkt skatt.

SD och högerregeringen låter kvinnor ta smällen för krisen

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar nu för första gången på 15 år, istället för att minska. Det är också en majoritet kvinnor som jobbar inom välfärden, och som i större utsträckning än män är i behov av vård. Ändå väljer SD och regeringen att i sin budget för 2023 att kraftigt begränsa resurserna till välfärden, trots larmen från kommunerna.

Uppdaterades senast: