Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S krav på regeringen för att möta den ekonomiska krisen och inflationen

Det ekonomiska läget är akut och barnfamiljer, pensionärer och ensamhushåll pressas nu på ett sätt som vi inte sett på decennier. Krispaket lanseras i land efter land, men inte i Sverige. Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterade under torsdagen krav på regeringen inom tre områden för hur Sverige ska möta krisen.

placeholder

Maten är rekorddyr och priserna väntas fortsätta öka, hyrorna stiger och räntorna på bolånen ökar kraftigt. Barn får äta sig mätta i skolan för att maten inte räcker till hemma, köerna till hjälporganisationer hjälpcenter blir längre för varje vecka, ärendena till Kronofogden ökar lavinartat, och allt fler människor vänder nu på varenda krona för att få ekonomin att gå ihop. Många familjer i Sverige har redan i månader varit på bristningsgränsen och det blir bara värre.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson, presenterade under torsdagen därför tre krav på regeringen för att möta den ekonomiska krisen: En plan för hushållens ekonomi, för välfärden och för jobben.

Magdalena Andersson påpekade att i en kris förväntar sig svenska folket att regeringen, som statens yttersta styre, orka ta det ansvar som nu krävs. Detta görs just nu i länder i hela Europa. I land efter land presenteras olika stödåtgärder som prisstopp på mat, höjda barnbidrag eller stödpaket finansierat av elbolagens övervinster. I Sverige levererar inte regeringen någon plan.

– För att hantera en kris måste man först inse att man befinner sig i en, det verkar regeringen inte göra, säger Magdalena Andersson.

Regeringen saknar en plan för att hantera krisen

Internationella bedömare som IMF har gett tydliga rekommendationer om att det i det här läget är viktigt att stötta de hushåll som har det tuffast. Den svenska regeringen har gjort det motsatta. Socialdemokraterna har bett om krissamtal för hushållens ekonomi och presenterat flera förslag för att hantera den ekonomiska situationen, men det har varit tyst från Rosenbad.

Socialdemokraterna ställer nu tre krav på regeringen för att möta den ekonomiska krisen:

1. En plan för hushållens ekonomi för att lindra effekterna av inflationen och räntehöjningarna. Regeringen behöver kalla till sig aktörerna i livsmedelskedjan och säkerställa att de inte höjer marginalerna. Regeringen behöver också kalla till sig bankerna, när hårt pressade hushåll kämpar med elräkningar, matpriser och stigande räntor. Regeringen bör även förlänga det höjda bostadstillägget för barnfamiljer som går ut vid halvårsskiftet.

 

2. En plan för att säkra välfärden. Regeringen måste återkomma med en plan för hur skolan, vården och omsorgen kan tryggas under lågkonjunkturen. Sjukvården, skolan och omsorgen kan inte användas som en krockkudde för att klara krisen. Genom de ytterst begränsade resurser som regeringen skjuter till välfärden i budgeten för 2023 kommer många kommuner och regioner i praktiken att tvingas skära ned, på grund av de ökade kostnaderna. Välfärden kan stå inför ett stålbad. Det kan innebära färre lärare, färre sjuksköterskor och sämre välfärd.

3. En plan för jobben. Regeringen behöver ta fram en plan för hur jobben ska skyddas i lågkonjunkturen och utbildningsmöjligheterna öka. Varslen ökar i Sverige, samtidigt som regeringen minskar möjligheterna till omställning genom att skära ned på arbetsmarknadsutbildningarna. Regeringen inledde krisåret också krisåret med att sänka ambitionerna för den gröna omställningen, vilket kan skada nyindustrialiseringen i vårt land. Jobb riskerar att hamna i andra länder istället för i Sverige.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: