Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S presenterar initiativ för ta kontroll över förskolemarknaden

Under en pressträff den 29 mars lyfte Lena Hallengren och Åsa Westlund att de ser med oro på hur marknadiseringens värsta avarter riskerar att ta fäste även inom förskolan. Socialdemokraterna kräver nu att vinstutredningen även fortsatt ska kunna föreslå ett vinstförbud även för förskolan. Samtidigt pekar man på behovet av att utreda för- och nackdelarna med att samla tillsynsansvaret av förskolor hos Skolinspektionen.

placeholder

Socialdemokraterna har låtit RUT, Riksdagens utredningstjänst, utreda förskolemarknadens struktur och hur marknaden utvecklats sedan 2015. Rapporten visar att förskolan alltmer drabbas av samma avarter som grundskolan och gymnasiet.

– Förskolan ska finnas där för alla barn och föräldrar. Vi måste ta kontroll över utvecklingen och förhindra att marknadsskolans värsta avarter får fäste där, sa Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Att högern och SD försvarar vinstjakten har lett till att skolan förlorat både tid och resurser. Fokuset har förskjutits från att fler barn ska lära sig mer till att några få ska tjäna mer pengar.

­– Genom att ha lägre personaltäthet eller kompetensnivå än kommunala förskolor, skapas ett ekonomiskt utrymme som kan göras om till vinst, sa Åsa Westlund, utbildning-politisk talesperson för Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna kräver att vinstutredningen även fortsatt ska kunna föreslå ett vinstförbud för förskolan och att regeringen ska utreda för- och nackdelar med att samla tillsynsansvaret för förskolan hos Skolinspektionen.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: