Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S minimikrav för att skydda det svenska alkoholmonopolet

Svenska alkoholmonopolet ska skyddas – det var beskedet när Lena Hallengren Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, tillsammans med Fredrik Lundh Sammeli, gruppledare för S i Socialutskottet på en pressträff presenterade nytt initiativ av S i riksdagen. Ett införande av gårdsförsäljning skulle kunna innebära att EU bedömer det som att Sverige avskaffat sitt alkoholmonopol och att marknaden kan öppnas upp för alla europeiska företag. Socialdemokraterna står upp för det svenska alkoholmonopolet och agerar därför i riksdagen nu med ett minimikrav om att regeringen notifierar EU och begär ett förhandsbesked om att förslagen i gårdsförsäljningsutredningen är förenliga med det nuvarande svenska alkoholmonopolet.

placeholder

Under den förra mandatperioden gavs en särskild utredare i uppdrag att utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. Utredningen presenterade sina förslag i december 2021 och lämnar förslag som innebär nya möjligheter för företag att sälja alkohol direkt till privatpersoner i Sverige. Dryckerna ska då vara egentillverkade och säljas i anslutning till betalda studiebesök på platsen. Utredningens bedömning är att dessa förslag kan införas utan att hota Systembolagets juridiska ensamrätt att i övrigt sälja alkohol till privatpersoner.

Efter att förslagen presenterats har tunga remissinstanser pekat på att utredningens bedömning inte håller. Den europeiska vinnäringens branschförening Comité Européen des Entreprises Vins skriver exempelvis sitt remissvar att de anser att förslaget bryter mot EU:s fördrag och att de är villiga att driva process mot Sverige ifall förslagen genomförs. Därför gjordes också en intern rättsutredning på Socialdepartementet vars samlade bedömning var att utredningens förslag ”inte uppfyller utredningens direktiv att monopolet ska vara säkrat.”

– Det svenska alkoholmonopolet ska skyddas. Ett införande av gårdsförsäljning får inte innebära att vinstdrivande intressen bakvägen tar över försäljning av alkohol i Sverige. Därför kräver vi ett klargörande från EU innan andra beslut tas, säger Lena Hallengren.

Socialdemokraterna vill därför se ett minimikrav för att gå vidare med gårdsförsäljningsutredningens förslag. Det handlar om att regeringen ska notifiera EU och begära ett förhandsbesked avseende gårdsförsäljningsutredningens förslags förenlighet med det svenska alkoholmonopolet. Socialdemokraterna kommer inom kort agera i riksdagens socialutskott för att ett sådant förhandsbesked inhämtas.

– Vårt krav är därför att Sverige notifierar EU och begär ett förhandsbesked när det gäller frågan huruvida gårdsförsäljningsutredningens förslag är förenligt med det svenska alkoholmonopolet. Det är enda sättet att med trygghet veta att vi inte riskerar monopolet, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: