Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kommuner varnar: Regeringens passivitet riskerar att skapa välfärdskris

Sveriges kommuner befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge som riskerar att få stora konsekvenser för välfärden. Stockholm, Göteborg och Malmös kommuner organiserar varje år välfärd för över 2 miljoner människor. Nu varnar företrädare för kommunerna att regeringens passivitet riskerar att leda till nedskärningar i bland annat skolan, samhällsbyggandet och det brottsförebyggande arbetet.

placeholder

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Vi står på branten till en lågkonjunktur, hushållen pressas av hög inflation och ökande räntor samtidigt. Matköerna utanför hjälporganisationerna växer, konkurserna ökar och nu larmar kommunerna om att de tvingas göra sig av med personal i välfärden för att pengarna inte räcker. Det här varnade Socialdemokraterna för redan i höstas, men regeringen och Sverigedemokraterna stod fast vid att höginkomsttagare skulle få stora skattesänkningar, medan välfärden i regioner och kommuner fick stå tillbaka.

På en pressträff under torsdagen med Mikael Damberg (S), finanspolitisk talesperson, berättade företrädare för Stockholm, Göteborg och Malmö vilka konsekvenser regeringens ekonomiska politik kommer få i Sveriges tre största kommuner.

I Stockholms stad höjde den rödgröna majoriteten anslaget för skolan med mer än en miljard kronor. Trots det går skolorna i staden nu mot ett underskott om 250 miljoner kronor.

– De neddragningar som vi, och alla kommuner, just nu tvingas till i skolan är det värsta exemplet på regeringens passivitet. Det riskerar att leda till sämre stöd för de barn och ungdomar som behöver det allra mest, det ökar klyftor och försvagar skolans förebyggande arbete. De generella statsbidragen till välfärden behöver höjas markant och värdesäkras mot inflationen, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård.

Förra året fick Göteborg 9 000 nya invånare, den högsta befolkningstillväxten sedan strax efter andra världskriget. Arbetslösheten i Göteborgsregionen är låg och tillväxten kraftig.

– Trots att Göteborg har producerat 15 000 färdiga bostäder under de senaste tre åren är bostadsbristen kraftig. Om inte investeringsstödet, som högerpartierna tagit bort, återinförs kommer krisen innebära att bostadsbyggandet störtdyker och bostadsköerna växa ännu snabbare, säger Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

I Malmö tvingades man tidigt hantera den framväxande organiserade brottsligheten och det grova våldet. Staden efterfrågade straffskärpningar och fler verktyg för polisen, men såg också behovet av stora satsningar på det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga. Genom att jobba tätt ihop med socialtjänsten och polisen samt prioritera satsningar på förskola, skola och kultur- och fritidsaktiviteter har läget förbättrats.

– Grunden för det brottsförebyggande arbetet, som alla säger sig värna och vilja satsa på, är en stark välfärd. Med den budget som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade i måndags sätts allt det här på spel, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

 

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: