Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S varnar för sjukvårdskris om SD-regeringen inte agerar nu

Socialdemokraterna har granskat Sverigedemokraternas och högerregeringens politik och vilka effekter som det får för vården och vanligt folk. På en pressträff tillsammans med partiledare Magdalena Andersson (S) ger fem regionföreträdare konkreta exempel på underskott och nedskärningar i deras verksamheter. Socialdemokraterna kräver nu att regeringen agerar och ger besked om statsbidragen innan midsommar så att Sverige inte drabbas av en allvarlig sjukvårdskris. S föreslår också att regeringen gör om riktade statsbidrag till generella för att ge regionerna mer frihet att tillföra resurser där behoven är som störst. Annars kommer vanligt folk att få ta smällen – genom att man får vänta allt längre på att få vård eller ser hur den lokala vårdcentralen tvingas lägga ned.

placeholder

Kostnadskrisen slår hårt mot Sveriges regioner. Det samlade underskottet för landets regioner väntas uppgå till 14 miljarder i år och växa till 20 miljarder 2024. Det är de största underskotten under hela 2000-talet. Det riskerar att leda till en allvarlig sjukvårdskris där det i slutändan blir patienter och personal som får betala priset genom längre vårdköer och en tuffare arbetsmiljö.

För att stoppa den hotande sjukvårdskrisen och hindra nedskärningar i vården går Socialdemokraterna fram med kraven att regeringen ger besked innan midsommar om statsbidragen inför nästa år. Därutöver föreslår S att lämpliga statsbidrag ska omvandlas till generella statsbidrag under krisen. I det här exceptionella ekonomiska läget måste regionerna ges frihet att använda statsbidragen till de verksamheter där behoven är som störst i just deras region. Detta kräver S att regeringen måste göra omgående, de behöver ge besked innan midsommar. Ett specifikt statsbidrag som S därtill ser kan omvandlas redan för i år är det prestationsbaserade bidraget för att öka antalet vårdplatser.

Regionerna som har hand om sjukvården beskriver ett mycket pressat läge som kan påverka tillgängligheten till sjukvård och förlänga sjukvårdsköerna.

– Svenska hushåll plågas fortsatt av den ekonomiska krisen med höga matpriser, hyror och räntor. Men kostnadskrisen drabbar inte bara hushållen. Det svåra ekonomiska läget slår också hårt mot välfärden; mot vården, skolan och det brottsförebyggande arbetet. Hittills finns ingen plan för att möta detta från regeringen. Sverige behöver en regering som agerar här och nu. Jag uppmanar Ulf Kristersson att skyndsamt ta vidare våra förslag. säger Magdalena Andersson (S)

Det här innebär det för regionerna:

Stockholm

Sex miljarder kronor i inflationsrelaterade kostnader som motsvarar en årlig budget för Södersjukhuset:

•       4 600 vårdanställda

•       562 vårdplatser

•       6 000 födslar

– Inflationen har kostat Region Stockholm nästan 6 miljarder kronor i år. Det motsvarar ungefär den årliga budgeten för hela Södersjukhuset, ett av Sveriges största akutsjukhus där 4 600 vårdanställda jobbar och där 6 000 barn föddes förra året. Vi i Region Stockholm gör allt vi kan för att klara krisen. Vi budgeterar för underskott, vi fryser våra egna arvoden, vi sparar på allt utanför kärnverksamheten– men om Tidöpartierna inte tar sitt ansvar riskerar inflationskrisen att bli en sjukvårdskris, säger Aida Hadzialic (S), regionstyrelsens ordförande i region Stockholm

Västra Götaland

Budgeterade underskott motsvarande fyra sjukhus, eller var fjärde sjuksköterska, eller hälften av regionens vårdcentraler.

– Västra Götaland är Sveriges näst största län på 1,7 miljoner invånare. Vi upplever nu den tuffaste ekonomiska situationen i regionen sedan vi bildades. De underskott vi nu måste budgetera med i två år är vad våra fyra sjukhus som ligger i runt Göteborg kostar, eller hälften av våra egna vårdcentraler. Det är inte hållbart i längden. Vi menar att det vilar ett tungt ansvar på regeringen som inte agerat hittills, säger Janette Olsson (S), ordförande för Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen

Västerbotten

Underskott på 700 miljoner kronor som motsvarar kostnaden för driften av ett av regionens akutsjukhus.

– För att sätta detta i relation till våra totala resurser så är det i storleksordningen av driften av något av våra tre akutsjukhus. Om vi fortsatt går mot en politik som skulle tvinga Västerbotten att lägga ner ett akutsjukhus kan vi inte längre säga att vi har lika vård i landet och en vård som ges efter behov och förutsättningarna för vårdpersonalen kommer att bli än mer ansträngd, säger Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande i Västerbotten.

Dalarna

Går mot miljardunderskott, kommer att kräva sänkta kostnader på en halv miljard, halverade externa operationsköp och längre väntetid för operation.

– Om inte vi gör något i vår region så får vi ett underskott på över en miljard, ett underskott som våra barn och barnbarn tvingas betala. Det krävs att vi sänker kostnaderna nästa år med en halv miljard. Vi kommer behöva vidta över 300 aktiviteter för klara det. Exempelvis kommer vi tvingas halvera våra externa operationsköp, vilket sannolikt kommer leda till att Dalarnas invånare behöver vänta längre på sin operation, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande i region Dalarna.

Kalmar Län

400 miljoner kronor underskott i år, det motsvarar driftskostnaderna för samtliga akutmottagningar och fem medelstora hälsocentraler.

– Om inte vi gör något i vår region så får vi ett underskott på över en miljard, ett underskott som våra barn och barnbarn tvingas betala. Det krävs att vi sänker kostnaderna nästa år med en halv miljard. Vi kommer behöva vidta över 300 aktiviteter för klara det. Exempelvis kommer vi tvingas halvera våra externa operationsköp, vilket sannolikt kommer leda till att Dalarnas invånare behöver vänta längre på sin operation, säger Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande i region Dalarna.

 

Socialdemokraternas krav på SD-regeringen:

  • Ge besked gällande statsbidragen för 2024 innan midsommar.
  • Omvandla riktade statsbidrag till generella statsbidrag inför 2024.
  • Omvandla det prestationsbaserade statsbidraget för fler vårdplatser på 2 miljarder kronor redan i år.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: