Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver extramöte i riksdagen om den diplomatiska krisen

Socialdemokraternas gruppledare i utrikesutskottet Morgan Johansson meddelade under tisdagen den 25 juli att S begär att utrikesutskottet sammankallas till ett extra möte så fort som möjligt. Anledningen är den senaste tidens oroligheter med anknytning till de koranbränningar som skett i Sverige. S vill att regeringen redovisar hur de ser på den här krisen, vilka åtgärder som vidtas för att skydda svenska liv och intressen, samt hur de tänker agera framåt och deras bedömning av läget.

placeholder

Socialdemokraterna kräver att högerregeringen informerar riksdagen om den diplomatiska krisen som Sverige befinner sig i. Syftet är att regeringen ska kunna redovisa hur de ser på den här krisen, vilka åtgärder som vidtas för att skydda svenska liv och intressen, men också hur de tänker agera framgent och vilken bedömning man gör av läget.

Efter stormningen av den svenska ambassaden i Bagdad i förra veckan har en rad hårda uttalanden mot Sverige framförts av ledare i den muslimska världen. Regeringen har dock varit återhållsam med att kommentera krisen utåt. Sverige befinner sig i ett väldigt dramatiskt läge som har förvärrats successivt.

Morgan Johansson utgår ifrån att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att skydda svenska liv och intressen. Men regeringen har också en skyldighet att redovisa vad de gör.

– Regeringen har hittills legat lågt under den här krisen och i praktiken inte sagt någonting. Det kan jag ha en viss förståelse för, men de har samtidigt en skyldighet att visa ledarskap och svara på allmänhetens frågor, säger Morgan Johansson.

Regeringen har också en skyldighet att informera riksdagen och i utskottet kan mer känslig information ges utan att den blir offentlig. Utrikesministern bör vara med på mötet samt även företrädare för Säpo för en bedömning av risken för terrordåd.

Uppdaterades senast: