Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill reformera beroendevården och samla hela ansvaret hos regionerna

Personer med samsjuklighet, de som har ett missbruk och samtidigt lider av andra psykiatriska sjukdomar, hamnar ofta i en situation där de är för sjuka för att få missbruksbehandling men samtidigt har ett aktivt missbruk så de inte får den vård de behöver. Det här vill Socialdemokraterna ändra på och vill därför reformera beroendevården genom att samla hela ansvaret hos regionerna. På så sätt skulle vård som ser helheten i människors hälsotillstånd möjliggöras.

placeholder

Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraternas gruppledare i socialutskottet, meddelade under en pressträff den 25 juli 2023 att partiet vill se en förändrad ansvarsfördelning och en mer sammanhållen vård för de som lider av skadligt bruk och beroende. Detta genom att samla behandlingsansvaret hos regionerna. På så sätt kommer de drabbades vård att tydliggöras och renodlas och därigenom möjliggöra för en mer effektiv och sammanhållen vårdkedja.

Genom att regionerna tar ett helhetsgrepp om vården av skadligt bruk och beroende kommer vi att kunna erbjuda en mer sammanhållen och integrerad vård för dem som också har psykiatriska vårdbehov. Idag faller dessa individer allt för ofta mellan stolarna, då behandlingsansvaret delas mellan olika instanser. Med denna omstrukturering skulle det skapas möjligheter för en vård som bejakar helheten i människors hälsotillstånd.

– Genom att överföra ansvaret för behandling av skadligt bruk och beroende till regionerna markerar vi tydligt att missbruk bör betraktas som en sjukdom. Detta är en ståndpunkt som ligger i linje med den socialdemokratiska tanken om att behandla människor med beroendeproblem med respekt och värdighet, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Sammeli var tydlig med att med reformen så skulle inte kommunernas ansvar försvinna, i stället renodlas det till socialtjänstens uppdrag.

– Genom denna uppdelning säkerställer vi en mer effektiv arbetsfördelning och en klarare ansvarsstruktur för att möta de komplexa behoven hos dem som drabbas av beroendeproblem.

Uppdaterades senast: