Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S, V och MP kräver att
Kristersson agerar för att stoppa korankrisen

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver att Ulf Kristersson agerar för att sätta stopp för koranbränningarna och bjuder in till partiledarsamtal om korankrisen. Under en pressträff i Sveriges riksdag den 13 september 2023 framförde partierna flera alternativa lösningar, som att se om lagstiftningen om hets mot folkgrupp är ändamålsenligt utformad eller om bränningar av religiös skrift kan definieras som förargelseväckande beteende.

placeholder

Sverige är idag fattigare och farligare än på länge. Med koranbränningar och ökande våldsnivåer har Sverige hamnat i en allvarlig situation, och regeringens passivitet i att hantera krisen är uppenbar.

Ulf Kristerssons regering har inte tagit tillräckligt ansvar för att säkra Sveriges säkerhet och skydda dess medborgare. I stället har den politiska splittringen i SD-regeringen blivit tydlig. Sverigedemokraternas agerande har förvärrat det säkerhetspolitiska läget och utgör en säkerhetsrisk för landet. Ulf Kristersson har lättvindigt viftat bort konstruktiva förslag som lagts fram för att lösa korankrisen. Trots att han själv bedömer att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.

Korankrisen har fått direkta konsekvenser för Sveriges säkerhet och ökat otryggheten. Sverigedemokraterna vill inte lösa situationen utan i stället aktivt öka spänningarna och konflikterna i landet. Regeringens svar på krisen har hittills varit en utredning om ordningslagen, men utan att säkra stöd för detta i riksdagen. Detta förslag har brister och riskerar att göra Sverige sårbart för påverkan utifrån.

– Regeringens plan för att hantera koranbränningarna och säkerhetskrisen lyser med sin frånvaro. Men passivitet räcker inte för att ta oss ur den här krisen, sa Magdalena Andersson.

Följande alternativ bör enligt Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utredas:

  • Se över om lagstiftningen om hets mot folkgrupp är ändamålsenligt utformad
  • Se över om bränningar av religiös skrift kan definieras som förargelseväckande beteende.
  • Se över om det finns andra alternativ för att hantera den här situationen, med ett så liten förändring i vår lagstiftning som möjligt.

S, V och MP vill att Ulf Kristersson tar förslagen vidare och bjuder in till partiledarsamtal. Partierna menar att dessa förändringar har klara fördelar jämfört med att ändra ordningslagen, exempelvis att de kan utformas religionsneutrala - det vill säga att de inte riskerar att i praktiken endast bli ett förbud mot koranbränningar. Detta skulle också freda polisen från att få i uppdrag att behöva göra svåra säkerhetspolitiska bedömningar. Det skulle också göra att det är vi i Sverige, inte främmande makt eller utländska terrorister, som bestämmer vad som får och inte får göras i Sverige.

I detta läge anser S, V och MP att Ulf Kristersson behöver agera ansvarsfullt och söka brett stöd i riksdagen och inte spela med svenska folkets säkerhet genom att förlita sig på ett parti vars företrädare eldat på korankrisen. I en tid av ökande säkerhetsrisker och kriser är det nu upp till regeringen att ta ansvar och säkerställa att Sverige är rustat för att möta utmaningarna.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: