Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S, V och MP tar initiativ i riksdagen mot SD-regeringens slakt av studieförbunden

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelade på en gemensam pressträff i riksdagen att de tre partierna tar ett gemensamt utskottsinitiativ för att rädda studieförbunden och folkbildningen.

placeholder

I SD-regeringens budget för nästa år minskas anslagen till studieförbunden med 250 miljoner, med 350 miljoner för år 2025 och med 500 miljoner för år 2026. Det är nästan en tredjedel av det totala anslaget på tre år.

– Det här riskerar att erodera en pelare i den svenska demokratiska kulturpolitiken, sa Lawen Redar.

Folkbildningen och studieförbundenens verksamhet är en grundbult i Sveriges demokrati. Det är en verksamhet som syftar till kunskapsspridning, bildning och att förena människor i samtal, studier, språk, kurser, idrott och mycket mer. Folkbildningen når ungefär en miljon människor i Sverige årligen och verksamhet finns i nästan varje svensk kommun. På vissa platser är studieförbundens lokaler en av få mötesplatser för de som bor i kommunen.

– Att så här drastiskt och omfattande skära ned på folkbildningens anslag kommer inte bara ha en inverkan på folkbildningen, utan det civila samhället, lokalsamhället, kulturen och idrotten i vårt land, fortsatte Redar.

Därför kräver S, V och MP i ett utskottsinitiativ i kulturutskottet att:

  • Regeringen skyndsamt genomför och presenterar vilka konsekvenser nedskärningarna kommer ha på svensk folkbildning.
  • Att riksdagen avslår regeringens föreslagna ändring att staten, och inte Folkbildningsrådet, är de som fördelar bidrag mellan folkhögskola och studieförbund.
  • Regeringen återkommer till riksdagen med ett samlat förslag för folkbildningen när utredningen ”Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden” överlämnats till regeringen.

Se hela pressträffen:

Uppdaterades senast: