Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill införa skatt på bankernas övervinster under krisen

Socialdemokraterna kommer i sin skuggbudget för 2024 lägga fram ett förslag om en tillfällig skatt på övervinsterna i banksektorn för att de som tjänar stora pengar på den här krisen ska vara med och bidra till att bygga Sverige starkare under krisen. Det meddelade Mikael Damberg, S ekonomisk-politiska talesperson och Niklas Karlsson, S gruppledare i skatteutskottet på en pressträff i riksdagen den 3 oktober 2023. Damberg och Karlsson presenterade även flera förslag för att stötta vanligt folk och barnfamiljer genom den ekonomiskt tuffa krisen bland annat tankrabatt för vanligt folk, extra utbetalning av barnbidrag och höjt underhållsstöd.

placeholder

Skatt på bankernas övervinster under krisen

Bankernas vinster har exploderat den senaste tiden. En stor del av den ökningen beror på att bankerna har ökat sina räntenettomarginaler kraftigt. Därför vill Socialdemokraterna se en tillfällig skatt på övervinsterna i banksektorn under den ekonomiska krisen, de övervinsterna som kan härledas till det så kallade räntenettot. Många har noterat att bankerna är väldigt kvicka på att justera upp boräntorna, men sparräntorna har inte förändrats i samma takt. En tillfällig skatt på banksektorns räntenetto skulle även kunna vara ett viktigt verktyg för att främja en mer sund konkurrens på bankmarknaden då de banker som vill minska sitt beskattningsunderlag kan vidta ett antal åtgärder. Förslaget beräknas inbringa omkring 10 miljarder kronor.

– Det är rimligt att de sektorer som tjänar stora pengar på den här krisen, och som kan se sina vinstmarginaler öka, är med och bidrar till att bygga Sverige starkare i krisen. Det är inte så konstigt, så brukar vi nämligen göra i Sverige. Vi bidra efter förmåga, särskilt i tuffa tider, sa Niklas Karlsson när han presenterade förslaget.

Stötta vanligt folk och barnfamiljer

Socialdemokraterna vill prioritera de som har det tuffast genom den ekonomiska krisen före de som har det bäst ställt. Därför lägger S flera förslag i sin skuggbudget för att prioritera vanligt folk och barnfamiljer, det handlar bland annat om en rättvis skattesänkning för vanligt folk, tankrabatt, extra utbetalningar av barnbidraget, höjt underhållsstöd och att avskaffa funkisskatten.

– Vi vet att barnfamiljerna drabbas särskilt hårt av kostnadsökningarna. Och det är inte rimligt att barnen ska betala för krisen. Men vi ser hur det tuffa ekonomiska läget slår särskilt hårt mot barnen, sa Mikael Damberg.

Med Socialdemokraternas förslag till budget skulle en familj med två heltidsarbetande vuxna, två barn och två bilar i glesbygd skulle få en förstärkning på 10 300 kronor under 2024.

S förslag på ett kraftfullt krispaket för vanliga hushåll:

En rättvis skattesänkning för vanligt folk

Socialdemokraterna har sedan tidigare presenterat en rättvis skattesänkning för vanligt folk som skulle innebära att låg- och medelinkomsttagare får ett välbehövligt stöd under kostnadskrisen.

En extra utbetalning av barnbidraget

För att stötta barnfamiljerna under årets fattigaste månader föreslår Socialdemokraterna en extra utbetalning av barnbidraget i början av 2024. Barnen ska inte betala kostnaden för krisen.

Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar

Ensamstående föräldrar har drabbats särskilt hårt av kostnadskrisen. Många uppger att de inte har råd att sätta näringsriktig mat på bordet till sina barn. För att särskilt stötta ensamstående föräldrar föreslår Socialdemokraterna en höjning av underhållsstödet med 500 kronor i månaden under första halvåret 2024.

En tankrabatt för att möta de höga bränslepriserna

SD-regeringens bränslebluff riskerar att leda till större vinstmarginaler för bränslebolagen, utan att hushållen ser mer än några ören i lägre kostnader vid pump. Det tycker S är orimligt och föreslår därför en särskild tankrabatt. Den skulle ge en bilägare på glesbygden rätt till 2000 kronor bil. Stödet omfattar alla bilägare, men har maximal effekt för bilägare på glesbygden.

Avskaffad funkisskatt

SD-regeringen fortsätter utöka skatteklyftan mellan de som arbetar, och de som inte kan arbeta och uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. S tycker att det är djupt orättfärdigt och föreslår därför att skatteklyftan helt ska tas bort.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: