Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S föreslår Sverigebränsle - för lägre priser och mindre klimatpåverkan

Socialdemokraterna vill se en helt ny modell för inblandning av biodrivmedel i Sverige – Sverigebränslet. Det presenterade Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson och Anna-Caren Sätherberg, klimatpolitisk talesperson under en pressträff torsdagen den 19 oktober. S presenterade också en lista med förslag på vad Sverige hade kunnat göra i stället för att betala dyra utsläppsrätter och böter.

placeholder

SD-regeringen saknar en konkret plan för att stötta hushållen i den kostnadskris som har drabbat landet - inte minst med de höga bränslepriserna. Sverige behöver en ny väg framåt. Det behöver bli billigare att köra bil, samtidigt som utsläppen kan pressas ned och nya jobb kan skapas i landet. Därför föreslår Socialdemokraterna i dag Sverigebränslet – en helt ny modell för inblandning av biodrivmedel i Sverige.

Det här är Sverigebränslet

Socialdemokraterna vill bygga upp en stark inhemsk biodrivsmedelsindustri på svenska tillgångar som skog och avfall. Genom att skapa en ren, grön energi på hemmaplan skulle Sverige bli starkare som land och mindre beroende av skurkstater.

– Nu talar jag inte bara om miljön utan om riktiga jobb, ekonomisk tillväxt och stabilitet som vi kan kombinera med sänkta utsläpp. Tänk på de jobb som skapas om vi investerar i vår egen energiproduktion. Tänk på de företag som genom att växa kan bli världsledande exportörer av ren teknik, sa Mikael Damberg på pressträffen.

Förslaget innebär att skapa en stabil inblandning av biodrivmedel, enligt de nivåer som branschen själva anser vara fördelaktig. Det skulle skapa stabilitet i branschen och bidra till att Sverige inte behöver använda miljarder av skattebetalarnas pengar i dyra utsläppsrätter och böter. Utöver detta vill Socialdemokraterna sänka reduktionspliktsavgiften i kombination med att gå över till så kallad MK3-diesel (miljöklass 3-diesel). Genom detta bedömer S att priset för konsumenter skulle kunna sänkas med 4 kronor jämfört med dagens pris.

Sverigebränslet innefattar också ett större statligt åtagande om långa kontrakt för inhemsk produktion av biodrivmedel – detta leder till att staten kan vara med och pressa drivmedelspriserna på marknaden.

5 saker Sverige hade kunnat göra i stället för att skicka pengarna utomlands

På grund av SD-regeringens politik kan Sverige tvingas betala utsläppsrätter och böter på runt 15 till 50 miljarder kronor. Det är pengar som i stället hade kunnat användas till smarta klimatåtgärder som gynnar vanligt folk här i Sverige. Under pressträffen presenterade S en lista med exempel på åtgärder som hade kunnat införas i stället, med fokus på att vanligt folk ska kunna ställa om och ha råd att använda bilen även i framtiden.

1. Leasing av el-bilar till hushåll med lägre inkomster

En leasingcheck på 2500 kronor i månaden.

Regeringens slopade elbilsbonus kombinerad med hög efterfrågan på nya bilar och brist på komponenter är orsaker till att elbilar idag är för dyra för att leasa för vanligt folk. En satsning på 15 miljarder kronor på att subventionera leasing av el-bilar för låg- och medelinkomsthushåll skulle räcka till ca 500 000 fordon.

2. Svenska stadstillväxtavtal

En statlig finansiering på 15 miljarder kronor i målinriktade investeringar i en mer attraktiv kollektivtrafikinfrastruktur för att minska behovet av nya vägar skulle innebära en förbättrad luftkvalitet, minskad biltrafik och sänkta klimatutsläpp. Det skulle även inkludera utbyggnad av spår- och bussnätverk, ökad turtäthet och sänkta biljettpriser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och prisvärd för alla samt en utbyggnad av gång- och cykelinfrastruktur.

3. Utbyggnad av laddstolpar till hushåll – full kostnadstäckning för 1 miljon laddstolpar till hushåll

En satsning på 15 miljarder kronor skulle kunna finansiera full kostnadstäckning för cirka 1 miljoner laddstolpar till hushåll och även minska utsläppen med 3 miljoner ton koldioxid per år.

4. Skrotningspremie

För att få fart på omställningen från fossila till förnybara klimatsmarta drivmedel kan en justerad skrotningspremie, som även inkluderar köp av begagnade el- och gasbilar, göra så att fler hushåll nyttjar den. Det gör även dessa bilar mer attraktiva på den svenska marknaden och minskar utflödet till andra länder. Därtill ökar klimatnyttan än om en skrotningspremie endast skulle gå till nya bilar.

För att nivån på premien inte ska skapa undanträngningseffekter för relativt nya dieselbilar på skulle en satsning på 15 miljarder kronor på en skrotningspremie på 20 000 kronor för inköp av nya och begagnade el-bilar, laddhybrider, etanol- samt gasbilar räcka till cirka 750 000 fordon.

5. Energieffektivisering för bostäder

En investering på 15 miljarder kronor i energieffektivisering i flerbostadshus skulle öka sysselsättningen i sektorn med ca 4000 arbetstillfällen. Utöver en full kostnadstäckning för köp och installation av 150 000 luftvattenvärmepumpar, skulle andra finansieringslösningar, som till exempel en leasing-check, sänka uppvärmningskostnaderna för vanliga hushåll rejält och skapa fler jobb.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: