Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skyddade boenden för kvinnor och barn ska inte drivas med vinst

Skyddade boenden ska inte drivas som vinstdrivande hotell och kvinnojourernas verksamhet ska värnas. Därför vill Socialdemokraterna att den moderniserade lagstiftningen kompletteras med ett vinstförbud.

placeholder

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om skärpta regler vad gäller skyddade boenden för barn och vuxna som utsätts för våld. Förslagen innebär en viktig och nödvändig modernisering, särskilt i synen på barn och barns rättigheter. Förslagen innebär också att det ställs högre krav på de aktörer som bedriver skyddade boenden, bland annat vad gäller tillstånd.

Det är helt i linje med den utredning som Socialdemokraterna i regeringsställning tog initiativ till under förra mandatperioden och som ligger till grund för den aktuella propositionen. Men samtidigt som inriktningen på propositionen är rätt finns det en oro för att förslagen på sikt kan innebära risker för kvinnojourernas unika verksamhet.

Oseriösa företag ska inte driva kvinnojourer

De senaste decenniernas utveckling, där allt strängare krav har ställts på kommunerna vad gäller konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), har lett till en förskjutning mot principen om ”lägsta pris” där de vinstdrivande företagen gynnats. Det har i vissa fall lett till att kommuner, trots motsatta politiska ambitioner, tvingats anlita vinstdrivande framför ideellt drivna skyddade boenden.

– Kvinnojourerna och det civila samhället har under flera decennier gjort ovärderliga insatser för att skydda kvinnor och barn från våldsamma män. Vi får inte tappa bort deras unika kunskap och erfarenheter när vi nu vidtar åtgärder för att stänga ute oseriösa aktörer. Vinstsyftet lämpar sig inte när det handlar om skyddande boenden, säger Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i Socialutskottet.

Socialdemokraterna anser att all upphandlad drift av skyddade boenden ska reserveras för idéburna organisationer. Då skulle kvinnojourernas och civilsamhällets verksamhet värnas och skyddet för de kvinnor som placeras säkerställas.

Uppdaterades senast: