Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Unga blir gängkriminella på privata HVB-hem – S vill att staten tar över kontrollen

Socialdemokraterna vill att staten ska ta kontroll över de privata HVB-hem som drivs av gängkriminella och där det även kommer rapporter om att unga rekryteras in i gängen. Det meddelade Lena Hallengren, S gruppledare i riksdagen, och Fredrik Lundh Sammeli, S gruppledare i socialutskottet på en pressträff i riksdagen den 22 november 2023. S lägger fram tre nya förslag för att vända utvecklingen.

placeholder

Gängvåldet i Sverige blir allt brutalare och allt fler svenskar blir påverkade i vardagen. På privata HVB-hem, där unga som riskerar att hamna i kriminalitet blir placerade, vittnar många om hur en placering leder till nya kriminella kontakter och till en allt grövre brottslighet. Samtidigt startar och driver gängkriminella privata HVB-hem och tjänar stora pengar på marknaden.

– Vi har därmed idag alltså kriminella som både driver HVB-hem och som också rekryterar på dessa hem, sa Lena Hallengren under pressträffen.

Det är en utveckling som Socialdemokraterna vill stoppa. Under den förra mandatperioden påbörjade S-regeringen ett större åtgärdsprogram för att förbättra samhällsvården. Fokus var initialt då på SiS, Statens Institutionsstyrelse, där bristerna var akuta. Det ledde till en större omorganisation av den myndigheten som alltjämt pågår. Resultatet av det omfattande utredningsarbetet har gjort att det nu finns över 150 utredningsförslag som bereds inom Regeringskansliet. De handlar om förslag för hela ungdomsvårdskedjan, från den enskilda socialsekreterarens handläggning till förutsättningarna under de olika formerna av tillgängliga placeringar till utslussning och eftervård.

– Det här är förslag som skulle göra skillnad och leda till förstärkningar i samhällsvården, ytterst därmed förbättra samhällets förmåga och möjligheter att också lyckas bryta nyrekryteringen. Dessa förslag behöver nu tas om hand och också genomföras, sa Hallengren.

Men Socialdemokraterna ser att mer behöver göras för att vända utvecklingen och ta kontroll över HVB-hemverksamheten och lägger därför fram tre nya förslag. Förslagen handlar bland annat om att staten ska kunna ta över privata HVB-hem, att dela upp HVB-hem i olika säkerhetsklasser samt att personalen på HVB-hemmen ska få ökade befogenheter att till exempel leta efter knark och vapen.

– Samtidigt som detta stora lagstiftningsarbete genomförs behöver vi här och nu ta kontroll över HVB-hemsmarknaden. De rapporter som kommit är alarmerande och kräver att åtgärder vidtas, sa Fredrik Lundh Sammeli.

S tre förslag för att ta tillbaka kontrollen över HVB-hemmen:

1. Att staten ska kunna ta över privata HVB-hem och också kunna starta nya.

Idag finns i Sverige totalt ca 700 HVB-hem som vårdar ca 6000 barn och ungdomar per år. 80 procent av dessa HVB-hem drivs av privata företag. Kommunerna saknar idag möjlighet till övergripande planering och till att överblicka behov och utbud. Det finns stora trygghets- och kvalitetsbrister och samtidigt höga kostnader för kommunerna.

Socialdemokraterna vill att staten breddar den verksamhet som idag SiS tillhandahåller i form av låsta ungdomshem till att också driva inom citationstecken vanliga HVB-hem. Det skulle möjliggöra en bättre kvalitetskontroll och också ge bättre möjligheter till en samlad ingång för kommuner som behöver placera. Det skulle också ge bättre möjligheter till utslussning än vad SiS idag har.

2. Att dagens HVB-hem delas upp i olika säkerhetsklasser för olika grupper av ungdomar.

Sedan den förra mandatperioden har SiS arbetat med att dela in sina hem i olika säkerhetsklasser. Socialdemokraterna vill också se en sådan indelning av HVB-hemmen. De ungdomar som vårdas på HVB-hem har olika behov och framför allt väldigt olika riskprofil. Det här behöver återspeglas i en tydligare kategorisering av olika hem.

3. Att personal på HVB-hem ges ökade befogenheter att t.ex. leta efter knark och vapen.

Frågan om befogenheter inom SiS har utretts och regeringen säger att man kommer komma med förslag till sommaren. Men detta problem finns också på HVB-hemmen. Även här behöver en översyn av personalens befogenheter göras, enligt S.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: