Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S vill att polisen ska kunna visitera personer i gängmiljöer

För att knäcka gängen är det helt avgörande att Polisen har goda visitationsmöjligheter i hela landet. Det var Ardalan Shekarabis budskap på en pressträff i riksdagen den 13 december 2023 när han meddelade att S vill förändra polislagen så att det blir tydligare hur polisen kan visitera personer som rör sig i gängmiljöer och att S vill se ett kvittosystem för visitering.

placeholder

Gängvåldet fortsätter skaka Sverige i grunden och dess hänsynslöshet drabbar människor i hela landet. Skjutningar och sprängningar skakar hela bostadsområden och gängens dödliga våld drabbar allt fler. Oskyldiga liv släcks i en våldsspiral som samhället tappat kontrollen över. Bara senaste dagarna har det varit skjutningar, i helgen i Södertälje.

– De här skjutningarna får inte samma uppmärksamhet längre, det blir inte rubriker. Det är en farlig utveckling. För det som är på väg att hända är att det här normaliseras, sa Ardalan Shekarabi i början av pressträffen.

Förtydliga lagen så gängkopplad brottslighet får visiteras

För att bekämpa gängen måste Polisen ha rätt och effektiva verktyg. Kroppsvisitation är ett sådant verktyg som är helt avgörande för att plocka bort farliga individer från gatan, ta fler vapen och komma åt sprängmedel innan brott begås. Polisen har idag stora möjligheter att visitera personer men reglerna upplevs ibland som svåra att tillämpa finns idag en osäkerhet kring hur lagen ska tillämpas. Det är något som Ardalan Shekarabi tycker måste förtydligas och pekar på att det ska vara lika lätt för Polisen att kroppsvisitera personer som rör sig i gängmiljöer i hela Sverige. Därför vill Socialdemokraterna förändra polislagen så att det blir tydligare hur Polisen kan visitera personer som rör sig i gängmiljöer.

– Oavsett om man befinner sig i Skogås, Skövde, Rinkeby eller Östermalm. Polisen ska ha goda visitationsmöjligheter, sa Ardalan Shekarabi.

Kvittosystem för visitering

För att öka förtroendet för Polisen vill Socialdemokraterna även utreda ett kvittosystem. Det skulle innebära att man efter att man blivit visiterad får ett kvitto där det framgår vilket lagstöd Polisen använt sig av när man beslutat om visitationen. Vittnesmålen från människor som stoppats utan att förstå varför, inte bara en gång utan gång efter gång, är ganska många. Ardalan Shekarabi ser att ett kvittosystem skulle bidra till att öka förtroendet för Polisen.

Kritik mot SD-regeringens förslag om visitationszoner

SD-regeringen har föreslagit visitationszoner. Det handlar om att Polisen utan någon som helst misstanke om brott ska kunna visitera alla som befinner sig inom ett visst geografiskt område.

Förslaget är ineffektivt eftersom visitationszonerna ska införas efter att ett brott begåtts, det riskerar också att försvåra brottsbekämpningen när allmänhetens förtroende för Polisen minskar i takt med att helt oskyldiga människor stoppas och kroppsvisiteras.

Ardalan Shekarabis budskap var att politiker från alla partier har ett ansvar att inte komma med förenklade lösningar och billiga poänger. Läget är alldeles för allvarligt för det. Gängkriminalitet är ett problem som har brett ut sig i hela Sverige – polisen måste ges goda möjligheter att visitera personer i gängmiljöer oavsett var i landet det är.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: