Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S tar fram ett nytt partiprogram – Hans Dahlgren utsedd till huvudsekreterare

Socialdemokraterna tar fram ett nytt partiprogram inför kongressen 2025. Framtagandet av ett nytt partiprogram är, utöver de samhällsanalyser som tidigare presenterats, en del i Socialdemokraternas politiksutvecklingsarbete Länk till annan webbplats. som ska leda till en politik för en starkare samhällsgemenskap i Sverige. 

placeholder

Det nuvarande partiprogrammet antogs av partikongressen 2013. Mycket har hänt i omvärlden sedan dess och mot bakgrund av detta är det nödvändigt att också uppdatera partiprogrammet.

– På kort tid har samhället upplevt stora förändringar och därför behöver vi utveckla vår politik för att möta såväl utmaningar som möjligheter. Med nya samhällsanalyser i ryggen och på sikt även socialdemokratiska reformer är förutsättningarna goda för att fram ett nytt partiprogram, säger Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna.

Till huvudsekreterare för arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram har Socialdemokraternas verkställande utskott utsett Hans Dahlgren, tidigare EU-minister med en lång och aktiv historia inom partiet.

– Jag ser fram emot att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Det ska bli särskilt spännande att resa runt i landet under året som kommer och träffa många medlemmar. Det är deras inspel som ska lägga grunden för det här arbetet, säger Hans Dahlgren.

Under 2024 kommer Hans Dahlgren tillsammans med programkommissionen, som leds av partiordförande Magdalena Andersson, att arbeta brett med att inhämta inspel från partiorganisationen. En viktig utgångspunkt kommer vara de samhällsanalyser som de elva politikutvecklingsgrupperna presenterat under året.

Uppdaterades senast: