Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S kräver expertgrupp för att rusta svensk ekonomi i en farlig omvärld

Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, höll torsdagen den 21 februari en pressträff i riksdagen där han betonade behovet av att stärka Sveriges ekonomiska motståndskraft i en alltmer instabil värld.

placeholder

Med fokus på de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands krigföring och påtryckningsmetoder, pekade Damberg på vikten av att regeringen tillsätter en expertgrupp för att utvärdera krigsekonomin och presentera förslag för att rusta svensk ekonomi.

- Vi måste öka vår ekonomiska motståndskraft, helt enkelt. Och vi kan göra oss bättre rustade för de tillfälliga störningar som uppkommer i ekonomin. Regeringen borde ta initiativ till det här nu. Det är bra att vi ökar vår militära och civila försvarsförmåga. Jag menar att vi på samma sätt också behöver prata om hur den ekonomiska beredskapen ska kunna stärkas, sa Mikael Damberg på pressträffen.

Sverige och svenska hushåll drabbades hårt av den ekonomiska krisen, både till följd av Rysslands krig mot Ukraina, pandemin och andra globala påfrestningar. En ökad ekonomisk motståndskraft är nödvändig för att skydda svenska jobb och industri, och för att förebygga framtida ekonomiska chocker.

Damberg uppmanade regeringen att agera snabbt och involvera en bred representation från samhället, inklusive industrin, stora tjänsteföretag, fackförbund och akademin. Han menade att det är lika viktigt att stärka den ekonomiska beredskapen som att öka den militära och civila försvarsförmågan.


Du kan se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: