Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Sverige måste stoppa sanktionsbrott för att stötta Ukraina

Det förekommer betydande kringgåenden av EU:s sanktioner mot Ryssland i Sverige och i övriga EU-länder. Socialdemokraterna lägger ett utskottsinitiativ i riksdagen för att sanktionerna ska efterlevas, och brott måste upptäckas oftare och straffas hårdare. Det meddelande Fredrik Olovsson och Aida Birinxhiku på en pressträff i riksdagen den 29 februari 2024.

Aida Birinxhiku och Fredrik Olovsson

Kommerskollegium konstaterade nyligen i en rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att det förekommer betydande kringgåenden av EU:s sanktioner mot Ryssland i Sverige och i övriga EU-länder. Socialdemokraterna kräver därför att regeringen vidtar åtgärder för att stoppa kringgåendet av sanktioner mot Ryssland.

– Exporten och importen till och från Ryssland har minskat kraftigt, men samtidigt har den svenska exporten till länder i Rysslands närområde ökat ända sedan invasionen inleddes. Dessa länder har i sin tur ökat sin export till Ryssland. Utvecklingen är tydligare för varor som är belagda med någon form av sanktion än de varor som inte är det. Det måste vi sätta stopp för, säger Fredrik Olovsson, näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Två år har gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Att hålla det ekonomiska trycket uppe på Ryssland är lika viktigt som det humanitära och militära stödet till Ukraina. EU:s sanktioner mot Ryssland är grundläggande för att försvaga Rysslands ekonomiska bas, minska Kremls förmåga att finansiera kriget och säkerställa att Rysslands politiska elit får betala ett högt pris.

– Det är medlemsländernas ansvar att se till att sanktionerna efterlevs och den svenska regeringen behöver göra mycket mer för att både identifiera och förhindra kringgåenden av sanktioner. Brott mot sanktionerna måste upptäckas oftare och straffas hårdare, säger Aida Birinxhiku (S) ledamot i näringsutskottet.

Socialdemokraterna lägger nu ett utskottsinitiativ i näringsutskottet för att kräva att regeringen vidtar åtgärder för att stoppa kringgåendet av sanktioner mot Ryssland.

Socialdemokraternas krav:

 • Det ska införas en anmälningsskyldighet för myndigheter som upptäcker eller misstänker sanktionsbrott.
 • Straffen ska skärpas för sanktionsbrott.
 • Inför kraftiga företagsböter vid sanktionsbrott.
 • Inför ett sanktionsråd med berörda myndigheter under Utrikesdepartementet.
 • Att regeringen genomför de åtgärder som i övrigt föreslås av Kommerskollegium:
  - Tydligt uppdrag till brottsbekämpande myndigheter
  - Riktade informationsinsatser
  - Fördjupa kontrollen av företag med störst risk för kringgående

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: