Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Andersson om Sveriges Natomedlemskap

Sverige är nu fullvärdiga medlemmar i försvarsalliansen Nato. Måndagen den 11 mars hissades den svenska flaggan vid Natos högkvarter i Bryssel. Senare samma dag stod statsminister Ulf Kristersson och oppositionsledare Magdalena Andersson sida vid sida på en pressträff i Rosenbad om det svenska Natomedlemskapet.

Magdalena Andersson och Ulf Kristersson

Som fullvärdiga medlemmar i Nato inleds en ny epok i Sveriges historia. Vi har nu ett starkare försvar av vår frihet, vår demokrati, och vårt sätt att leva.

Orsaken till att Sverige med Magdalena Andersson som statsminister för två år sedan inledde processen om att bli medlemmar i Nato var Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Ännu pågår ett fullskaligt invasionskrig mitt i Europa. Ett av våra grannländer, avser att med våld krossa det demokratiska och självständiga Ukraina.

Kampen i de ukrainska skyttegravarna handlar om Ukrainas rätt till frihet och demokrati, men också om Sverige. Om svenska folkets säkerhet och rätt att leva som var och en vill.

– Att inte låta Ryssland vinna kriget i Ukraina är vår tids definierande uppgift. Det är avgörande för Sverige och svenska folkets säkerhet, sa Magdalena Andersson på en pressträff i Rosenbad.

 

Sverige ska bidra med stark militär förmåga och vara en stark röst för nedrustning, demokrati och mänskliga rättigheter

När Sverige nu träder in i Nato gör man det som en trovärdig medlem redo att göra vad som krävs för Europas säkerhet. Andersson underströk att Sverige ska bidra med en stark militär förmåga, bidra till att stärka Norden i Nato, och samtidigt fortsätta vara en stark röst för såväl nedrustning som demokrati och mänskliga rättigheter.

– Som medlem ställer vi oss bakom hela Natos politik. Den består av en kombination av militära förmågor, där ju också kärnvapenavskräckning ingår. Däremot så har vi hela vägen varit tydliga med att Sverige ska ju inte ha kärnvapen eller permanenta Natobaser på svenskt territorium i fredstid, sa Andersson.

 

Sverige och samhällsgemenskapen måste stärkas

Andersson var också tydlig med att påpeka att Sverige och samhällsgemenskapen i landet måste stärkas för att garantera folkets trygghet. Många oroar sig över utvecklingen i omvärlden och vad den kan innebära för Sverige. I den osäkra tid vi lever i måste vi också komma samman som land. För vår sammanhållning är avgörande för vår motståndskraft.

För att göra det måste Sverige fortsätta bygga ett starkt folkförsvar; ett totalförsvar av det svenska folket och för det svenska folket. Försvaret av landet handlar också om att samhället ska fungera. Välfärd och infrastruktur är grundläggande för att försvara vårt land.

 

Uppdaterades senast: