Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S krav för att stärka Sveriges motståndskraft

Sverige är nu medlemmar i Nato och det gör landet och folket mer säkert. Men Socialdemokraterna påpekar att medlemskapet inte betyder att det är möjligt att luta sig tillbaka. På en pressträff med Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Peter Hultqvist i riksdagen den 14 mars pekade partiet ut två områden som särskilt angelägna att förstärka. Det handlar om finansieringen av totalförsvaret och svensk sjukvård.

placeholder

Sverige gick in i Natoprocessen hand i hand över blockgränsen. Det har varit bra för Sverige och det svenska folket. För Sveriges och det svenska folkets säkerhet bör det fortsätta menar Socialdemokraterna. Därför vill S att regeringen nu också samlar alla riksdagens partier för att stärka Sveriges motståndskraft i Nato.

Socialdemokraterna pekar särskilt ut två områden som angelägna att skyndsamt börja samarbeta kring för att stärka Sveriges motståndskraft. Det handlar om finansieringen av totalförsvaret och svensk sjukvård.

– Vi bedömaer att Sverige tjänar på om besluten vi fattar den kommande tiden är väl förankrade över blockgränserna så att de kan hålla över tid, sa partiledare Magdalena Andersson på en pressträff i riksdagen.

Ett stärkt försvar kräver ökade resurser

Försvaret av Sverige handlar om att vårt samhälle ska fungera. S menar att det behövs en bred enighet om hur den framtida uppbyggnaden av försvaret ska finansieras och att det måste ses som en del av en större helhet. Ett starkt totalförsvar kräver en trygg finansiering.

– Det behövs en bred överenskommelse om finansiering av försvarsutbyggnaden för att garantera att den är uthållig. Att det finns de resurser som krävs utan att det tränger undan annat, sa Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson.

En samlad motståndskraft förutsätter en stark välfärd, ett offensivt arbete mot brottslighet och en robust infrastruktur. Så när Sverige stärker landets militära försvar, då får det inte ske på bekostnad av allt detta – tvärtom menar alltså Socialdemokraterna.

Sjukvården måste stå stark

Magdalena Andersson underströk vikten av att Sverige måste fungera i kris och krig. Landet måste stå väl förberett om läget blir värre.

– Oavsett om det handlar om naturkatastrofer, pandemier, terrordåd eller krig så behöver samhället kliva fram. Ett område vi lyfter idag är den svenska sjukvården som måste stå stark. Så är det inte idag, sa Andersson.

På flera sjukhus runt om i landet är just nu varenda vårdplats upptagen. Där saknas marginaler om något oförutsett händer. Antalet vårdplatser har minskat de senaste åren,.

– Flera sjukhus och lasarett har idag en hundraprocentig beläggningsgrad och det gör att det saknas marginaler. Klarar man inte detta i fredstid, då blir det också svårt att klara det här i kris- eller krigstid, sa försvarspolitisk talesperson Peter Hultqvist.

Ovanpå detta ser Sverige en nationell sjukvårdskris som ytterligare förvärrar läget. Stora varsel och stopp för nyanställningar leder till färre anställda och därmed än färre vårdplatser. Det leder till sämre vård och längre väntetider. Det innebär också att vi står sämre rustade om det värsta händer.

Därför lägger Socialdemokraterna fram ett förslag att regeringen ska ta fram en plan med tydligare mål för fler vårdplatser. Samtliga regioner behöver ges förutsättningar att nå Socialstyrelsens riktvärden för en acceptabel beläggningsgrad, i årsgenomsnitt inte över 85 procent i den oplanerade vården och 95 procent i den planerade vården.

S menar att det behövs en konkret handlingsplan för att möta den akuta bristen på vårdplatser. Sjukvården är en del avgörande del av vår beredskap.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: